Početna Vijesti Sprovedene aktivnosti u okviru kampanje “Rastimo sigurno”

Sprovedene aktivnosti u okviru kampanje “Rastimo sigurno”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom 25. maja, Meðunarodnog dana nestale djece, policijski službenici Policijske uprave Prijedor uèestvuju u kampanji koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom ,,Rastimo sigurno ” , a èiji je osnovni cilj da se djeci ukaže na ponašanje i bezbjednost na putu od kuæe do škole i nazad.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, su dana 21.05.2019. u Osnovnoj školi ,,Branko Æopiæ ” u Prijedoru, uèenicima III razreda održali predavanja na temu bezbjednog ponašanja. Uèenicima navedenog uzrasta ukazano je na pravila bezbjednog ponašanja na putu od kuæe do škole i nazad, te da za svako sumnjivo i neprimjereno ponašanje kažu roditeljima i uèiteljima.

Takoðe, u okviru navedene kampanje, danas, 23.05.2019. godine, na Trgu Majora Zorana Karlice u Prijedoru , policijski službenici graðanima su dijelili promotivni materijal , koji se odnose na savjete šta treba da urade u sluèaju nestanka djeteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavak kampanje biæe sproveden i u drugim Osnovnim školama gdje æe biti održana predavanja uèenicima, te æe se dijeliti promotivni materijal na teritoriji koju operativno pokriva Policijska uprava Prijedor.

ASHA prodaja vozila