Grad Prijedor objavio je poziv za socijalno-humanitarne saveze i udruženja i udruženja nacionalnih manjina za podnošenje zahtjeva za raspodjelu sredstava iz budžeta grada za 2022. godinu za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti. Rok za podnošenje prijava je 25. decembar, a detaljne informacije i obrasci dostupni su na stranici grada www.prijedorgrad.org.

Nacrtom budžeta grada za 2022. godinu za finansiranje projekata nacionalnih manjina predviđeno je 22.500 KM, kao i u ovoj godini, dok je za finansiranje socijalno-humanitarnih saveza i udruženja planirana stavka za ovu godinu od 100.000 KM rebalansom uvećana na 120.000 KM i u tom iznosu je i u nacrtu budžeta za iduću godinu.

kozarski