“Izazovi u BiH su isključivo političke, a ne bezbjednosne prirode i oni trebaju da se rješavaju dijalogom, kao i u svim demokratskim zemljama”, rekla je Cvijanović.

Bećirović je poručio da BiH ostaje posvećena očuvanju stabilnog okruženja za sve građane, euroatlantskoj perspektivi i doprinosu međunarodnom miru.

Generalmajor Habermayer izjavio je da je EUFOR pouzdan partner svih građana BiH i izrazio podršku institucijama BiH u održavanju sigurnog i zaštićenog okruženja u našoj zemlji.

On je naglasio da snage EUFOR-a pažljivo prate sigurnosnu i političku situaciju u državi.