U 2022. godini u Sloveniji će digitalna vinjeta zamijeniti naljepnicu vinjete za plaćanje cestarine za vozila do 3,5 tone, a mjesečne i godišnje e-vinjete mogu se nabaviti već sada.

S prijelazom iz 2021, u 2022. godinu Slovenija će u potpunosti, kroz razdoblje od mjesec dana, prijeći na elektronske vinjete za naplatu cestarine na svojim autocestama. Digitalna vinjeta, koja zamjenjuje trenutačnu naljepnicu vinjete, bit će obavezna za vozila do i uključujući 3,5 tone težine koje koriste slovenske autoceste i brze ceste.

Godišnje e-vinjete moguće je kupiti od 1. decembra ove godine, a digitalne sedmične i mjesečne vinjete od 1. februara 2022, od kada će u upotrebi biti samo digitalne vinjete. One se kupuju na isti način kao i fizičke naljepnice do sada, uz razliku što se prilikom kuppvine treba prijaviti registracijska oznaka vozila, a nju tokom putovanja skeniraju kontrolni uređaji uz cestu. Uz registraciju, potrebno je registrirati i državu registracije vozila te odabrati e-vinjetu za odgovarajući cjenovni razred.

Cijene vinjeta ostaju iste kao i do sada. Bitna razlika, kod godišnje vinjete jest činjenica da će od sada e-vinjeta vrijediti godinu dana od dana kupnje, a neće više biti vezana za kalendarsku godinu, kao ranije.