Početna Vijesti Slovenci preko povezanih preduzeća nezakonito kontrolisali banjalučki fond

Slovenci preko povezanih preduzeća nezakonito kontrolisali banjalučki fond

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) RS naložila je preduzećima  “Zorka Pharma Hemija” iz Srbije i “Nanotehna Plus” iz Slovenije da prodaju svoje akcije u društvu za upravljanje investicionim fondovima (DUIF) “Polara Invest” iz Banjaluke jer su ih stekli bez dozvole regulatora, saznaje portal CAPITAL.

Naime, Komisija je kontrolom utvrdila da su ove dvije firme povezana pravna lica koja u “Polara Investu” imaju ukupno 19,76 odsto učešća u osnovnom kapitalu.

Vlasnik “Zorka Pharma Hemije” je preduzeće “TKI” iz Slovenije, a čiji je opet većinski vlasnik spomenuta firma “Nanotehna Plus”.

To, kako oni napominju nije u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima kojim je propisano, između ostalog, da pravno lice zajedno sa povezanim licima ne može bez dozvole Komisije steći ili povećati udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje koji je jednak ili veći od 10, 20, 33 ili 50 odsto.

Upravo to se u ovom slučaju desilo. Vlasnici akcija imali su priliku da otklone nepravilnosti. KHOV ih je pozvala da podnesu zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje udjela, ali to nisu učinili.

“Imajući u vidu da povezana lica nisu postupila u skladu sa rješenjima Komisije, te činjenicu da nemaju dozvolu Komisije za sticanje udjela u osnovnom kapitalu DUIF Polara invest koji je veći ili jednak od 10 odsto, u skladu sa zakonom im je naloženo da prodaju akcije u roku od četiri mjeseca”, stoji u rješenju komisije.

Inače, ova dva preduzeća nemaju pravo žalbe na rješenje, ali im je ostavljena mogućnost pokretanja upravnog spora.

Komisija se i u maju ove godine bavila vlasničkim odnosima u “Polara Investu”.

Tada je kompaniji “Celep” iz Slovenije koja je imala nešto preko 30 odsto udjela, takođe naloženo da proda svoje akcije.

Naime, ovo preduzeće je 2017. godine steklo 100 odsto udjela u osnovnom kapitalu “Polare” uz saglasnost Komisije.

Inače, Komisija za hartije od vrijednosti je društvu CELEP izdala dozvolu za stjecanje 50% i više udjela u DUIF-u Polara invest a.d. Banja Luka 2017. godine. CELEP je stekao 100% udjela u osnovnom kapitalu DUIF Polara invest od Sergija Furlana.

Međutim, “Celep” je od septembra 2020. godine krenuo da sukcesivno smanjuje udio u osnovnom kapitalu “Polara investa” da bi nakon godinu dana procenat sveo na 30,83 odsto.

O tome nije obavijestio Komisiju, a što je bio u obavezi, pa je ostao bez dozvole jer je spriječeno efikasno vršenje nadzorne funkcije.

CAPITAL: D. Tovilović