Početna BiH Slijedi masovna procjena vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj

Slijedi masovna procjena vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj

Jedan od ciljeva Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u ovoj godini jeste da započne masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti na području cijele Republike, rekao je Srni vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove RUGIPP-a Dragan Stanković.

“U planu nam je i kupovina objekta za smještaj digitalnog arhiva na području Banjaluke. Naravno da ćemo nastaviti i sa radom na drugim važnim i započetim projektima, kao što je dopunski premjer”, naveo je Stanković.

RUGIPP je ostvario u prethodnoj godini zavidne rezultate, realizujući strateške projekte sa ciljem zaštite imovine građana i ostvarivanja njihovih prava, među kojima su procjena vrijednosti nepokretnosti, katastarski premjer i drugi.

Stanković je istakao da je cilj projekata procjene vrijednosti nepokretnosti da se dobije tačan broj nepokretnosti i njihova vrijednost.

“To će načelnicima opština omogućiti da planiraju budući privredni razvoj jedinica lokalne samouprave. Kada se popiše sva imovina, tačno će se znati koliko ima registrovanih nepokretnosti sa adekvatnim logističkim podacima”, pojasnio je Stanković.

Utvrđena vrijednost nepokretnosti, dodao je Stanković, omogućava vlasnicima da na pravi način u punom obimu raspolažu svojom nepokretnošću, znajući na koji način se podiže ili umanjuje ta vrijednost u odnosu na susjedne nepokretnosti.

Stanković je naveo da su do sada popisivane nepokretnosti na području Banjaluke, Laktaša i Gradiške.

On je podsjetio da je RUGIPP, u saradnji sa lokalnim zajednicama, krenuo i sa katastarskim premjerom 13 katastarskih opština u 11 jedinica lokalne samouprave Laktašima, Prnjavoru, Gradišci, Novom Gradu, Prijedoru, Modriči, Čelincu, Šamcu, Novom Goraždu, Bijeljini i Ribniku.

Za ove katastarske opštine, tvrdi Stanković, postoji značajan broj pritužbi građana na tačnost katastarskih planova, a novim premjerom eliminisaće se sve neusaglašenosti koje postoje između katastarskih planova, odnosno katastarske evidencije sa jedne strane i onoga što je na terenu sa druge strane.

“Cilj je da se tačno obilježe granice parcela kako bi se dobili tačni i pouzdani podaci o nepokretnostima, a nakon izvršenog premjera kroz postupak izlaganja utvrdiće se i vlasnici tih nepokretnosti”, naveo je Stanković.

On je dodao da je jedna od važnijih aktivnosti koju RUGIPP sprovodi osnivanje katastra nepokretnosti, čime će se podaci o nepokretnostima, pravima i nosiocima prava svojine na nepokretnostima voditi u jedinstvenoj evidenciji, kod jednog organa, a stranke ća dobijati jedan izvod iz javne evidencije – list nepokretnosti.

“Osnivanjem jedinstvene, tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima, pravima na njima i nosiocima tih prava, povećaće se vrijednost zemljišta i drugih nepokretnosti, olakšati pravni promet i pristup kreditima, te poboljšati investiciona gradnja, što je od ogromnog značaja, posebno za poslovnu zajednicu i buduće investitore, kao i druge nosioce prava svojine na nepokretnostima”, pojasnio je Stanković.

Do sada je na teritoriji Republike Srpske završeno izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u 482 katastarske opštine, dok je u toku izlaganje u 51 katastarskoj opštini i pripreme za izlaganje u njih 70.

Aerodrom u Trebinju

Govoreći o pripremi izgradnje aerodroma u Trebinju, Stanković je naveo da je Uprava izvršila prenos i obilježavanje linija eksproprijacije te cijepanje parcela.

Navedenim geodetsko-tehničkim radovima, pojasnio je Stanković, obuhvaćeno je zemljište između naselja Taleža, Cerovac i Hum u površini od oko 300 hektara.

Zaštita imovine Srba u FBiH

Kad je riječ o zaštiti imovine Srba iz FBiH, Stanković je podsjetio da su Kancelarije za pružanje besplatne pravne pomoći RUGIPP-a formirane pri područnim jedinicama Nevesinje, Banjaluka, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo i Zvornik.

“Kancelarije su u 2021. godini, do 30. novembra, zaprimile ukupno 4.260 zahtjeva. Područna jedinica Nevesinje zaprimila je 473 zahtjeva, Banjaluka 541 zahtjev, Bijeljina 1.266 zahtjeva, Mrkonjić Grad 678 zahtjeva, Istočno Sarajevo 525 zahtjeva i Zvornik 777 zahtjeva”, naglasio je Stanković.

On je podsjetio da su Republika Srpska, za koju je nosilac aktivnosti bio RUGIPP, i Srbija za koju je nosilac aktivnosti bilo Ministarstvo spoljnih poslova, od 11. septembra do 11. novembra sprovodili kampanju obavještavanja stanovništva Srbije i dijaspore o potrebi zaštite imovinskih prava Srba u FBiH.

Tokom medijske kampanje, naveo je Stanković, uspjeli su doći do 1.800.000 Srba širom svijeta, putem društvenih mreža.

“Javilo se 3.254 lica iz Srbije, ali i Australije, SAD, NJemačke, Austrije, Kanade, čak i dalekih istočno azijskih zemalja i utvrđeno je da najveći problem predstavlja što većina lica, koja su se javila, nisu provela ostavinske rasprave iza svojih predaka, odnosno nepokretnosti su u zemljišnim knjigama i katastrima i dalje upisane na lica koja su preminula”, naveo je Stanković.