Iako brojna istraživanja i analize pokazuju da građani BiH imaju ogroman broj komada oružja, zvanični podaci pokazuju da je prošle godine zaplijenjeno tek 1.396 komada.

U Izvještaju o radu Koordinacionog odbora za malo oružje i lako naoružanje za 2021. godinu navodi se da je više od 320.000 komada oružja bilo registrovano prošle godine u BiH, od čega 195.268 u FBiH, 125.321 u Srpskoj, te preostalih 3.727 u Brčko distriktu.

S druge strane, prema jednom istraživanju koje je objavljeno prošle godine, BiH je među top 10 država u svijetu prema broju streljačkog naoružanja koje posjeduje stanovništvo. Naime, procjene nevladine organizacije iz Ženeve “Small Arms Survey” pokazuju da u BiH na svakih 100 stanovnika dođe 31 komad naoružanja.

U Izvještaju o radu Koordinacionog odbora za malo oružje i lako naoružanje za 2021. godinu navodi se da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u toj godini oduzela 39 komada oružja i 10.257 komada municije, a Granična policija BiH zaplijenila je 24 komada oružja i 1.366 komada municije.

Mnogo uspješniji bio je MUP Srpske, koji je zaplijenio 642 komada oružja u 2021. godini, dok je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova oduzelo 47 komada.

Kada je riječ o kantonalnim MUP-ovima brojke variraju pa tako pojedini nisu ni imali zapljene, ali je, recimo, MUP Tuzlanskog kantona oduzeo 302 komada oružja.

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić smatra da su u pitanju skromne zapljene u odnosu na stvarni broj komada ilegalnog oružja u BiH.

“BiH je trusno područje kada je u pitanju rat i ovdje treba raditi na što većem razoružavanju, a ne omogućavanju da se što više ljudi naoruža. Kad krenete tom politikom dobijete cifru od 1.400 oduzetih komada nelegalnog oružja. Vjerovatno toga ima mnogo više i uvijek će biti i kada napravite liberalniji zakon, a znate da u Americi gotovo u svakoj prodavnici, uz dokaz da ste punoljetni, možete da kupite oružje. Kod nas je potrebno pronaći mjeru, kontrolni organi treba da rade više i potrebno je uvesti strože kazne za lica kod kojih se nađe nelegalno oružje”, rekao je Jovičić za “Nezavisne novine”.

Inače, i u spomenutom izvještaju istaknuto je da BiH treba harmonizovati zakone o držanju i nošenju oružja sa relevantnim propisima Evropske unije, a može se zaključiti da u tome i te kako kasnimo.

“U 2021. godini usvojen je Zakon o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, koji je najvećim dijelom usklađen sa direktivama EU. Ovo je prvi kantonalni zakon o oružju (BiH ima 12 zakona o oružju) na koji je Direkcija za evropske integracije dala mišljenje o usklađenosti s evropskom direktivom o oružju”, navodi se u ovom izvještaju.

Kako se dodaje, Policija Brčko distrikta BiH te MUP-ovi Posavskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Bosanskopodrinjskog kantona i Kantona Sarajevo započeli su aktivnosti na izradi novog ili izmjena i dopuna Zakona o oružju.

U izvještaju se ističe da je, kada je o oružju riječ, prošle godine zabilježeno 567 incidenata u BiH, a epilog je 28 smrtnih ishoda, devet samoubistava, 176 prijetnji i 45 povrijeđenih.

“Većina incidenata (203) odnosila se na kriminalni kontekst”, navodi se u Izvještaju o radu Koordinacionog odbora za malo oružje i lako naoružanje za 2021. godinu.