Širenje mreže kamera može kod građana opravdano izazvati osjećanje da se uspostavlja sistem jednog potpunog nadzora sa posljedicama po njihova osnovna ljudska prava i slobode.

Promocija publikacije „Video nadzor i pravo na okupljanje u BiH – implikacije i analize“ autora Liore Amine Beriše i Vuković Uglješe, kao i panel debata na temu „Video nadzor u javnom prostoru i uticaj na slobodu okupljanja i ljudska prava“ održane su nedavno u Banjaluci, u organizaciji Centra za mlade Kvart.

Uglješa Vuković, diplomirani pravnik zaposlen u Transparency International BiH, rekao je da je u Banjaluci, kao i u cijeloj Republici Srpskoj, primijećen nedostatak transparentnosti, odnosno postoje sumnje da se vrši masovni video nadzor i što javnost o tome nije detaljno upoznata.

“U Republici Srbiji vlasti su priznale da primjenjuju takvu vrstu nadzora, ovdje vlasti to eksplicitno nisu priznale, ali se iz nabavki i dokumenata može naslutiti da se upotrebljavaju nove tehnologije. Širi se mreža kamera postavljenih na javnim mjestima sa posljedicama koje nama još uvijek nisu poznate”, rekao je Vuković za BUKU.

On dodaje da širenje mreže kamera može kod građana opravdano izazvati osjećanje da se uspostavlja sistem jednog potpunog nadzora sa posljedicama po njihova osnovna ljudska prava i slobode.

“Kod građana se, i to su u Srbiji dobro primijetili aktivisti, stvara osjećaj tzv. mentalnog zatvora, odnosno građani imaju osjećaj da su stalno vrijeme nadzirani. Posebno je opasno to što mi ne znamo koje su mogućnosti tehnologija koje se primjenjuju”, dodaje Vuković.