Početna Prijedorski region Sastanak radne grupe za realizaciju Akcionog plana

Sastanak radne grupe za realizaciju Akcionog plana

Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović i pomoćnik
načelnika Zoran Inđić prisustvovali su danas sastanku koji je održan u prostorijama Gradske uprave u Prijedoru na temu sprovođenja Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela iz mržnje i predrasuda na području Grada Prijedora.
Predstavnici Policijske uprave, Gradske uprave, Foruma za bezbjednost Grada Prijedora, Centra za socijalni rad, OSCE-a, koalicije „Prva tolerancija“, Okružnog javnog tužilaštva, vjerskih konfesija, Omladinskog savjeta i drugih subjekata koji učestvuju u sprovođenju Akcionog plana, na prvom ovogodišnjem
sastanku rezimirali su aktivnosti koje su realizovane tokom prethodne godine i zaključili da je ostvarena dobra saradnja svih subjekata radne grupe.

Razgovaralo se aktivnostima koje su planirane Akcionim planom za period 2022-2026 godine, na osnovu kojeg je definisano i postupanje subjekata radne grupe za tekuću godinu u kojoj će se kao i do sada uložiti zajednički napori da se očuva dobro uspostavljena saradnja, i međusobno uvažavanje, tolerancija i stvaranje harmoničnog životnog ambijenta podigne na viši nivo.
Načelnik Policijske uprave Prijedor je istakao da će Policijska uprava Prijedor i u narednom periodu, pravovremeno i u saradnji sa drugim subjektima preduzeti aktivnosti u okviru svojih nadležnosti kako bi se očuvalo stabilno stanje bezbjednosti na području Grada Prijedora i prijedorske regije.