Nakon poplava, koje su zadesile Prijedor protekle sedmice, odmah su formirane tri komisije za procjenu štete na građevinskim objektima i jedna komisija za procjenu štete na objektima javne infrastrukture, koje su obišle teren.
U sastavu komisija su bili , pored predstavnika Gradske uprave, i predstavnici Zavoda za izgradnju grada.
Nakon obilaska terena utvrđeno je da je voda ušla u 12 stambenih objekata /kuća/ dok su u 39 domaćinstava bili poplavljeni podrumi, pomoćne prostorije, radionice, ostave, garaže, bašte i dvorišta.
Pomenute štete evidentirane su u naseljima Vrbice, Topolik, Donja Puharska i Nova Orlovača. Štete u kućama se odnose na drvene podove, donji dijelovi zidova, namještaj i kućanski aparati.
Na osnovu prikupljenih podataka, biće urađena procjena evidentirane štete.
Komisija za utvrđivanje šteta na infrastrukturnim objektima je odmah nakon izlaska na teren dala nalog izvođaču radova da izvrši sanaciju puteva i saniranje štete na četiri propusta koji su oštećeni bujičnim vodama u Malom Palančištu i Božićima, tako da je profilisanje i vraćanje puteva u prvobitno stanje izvršeno isti dan, dok je sanacija i popravka oštećenih propusta završeno 13.juna.

Načelnik Odjeljenja
Dragoslav Kabić