Deponija smeća u Sanskom Mostu, na lokalitetu Magarice odmah iznad grada, decenijama je najveći ekološki problem ove lokalne zajednice, a za njenu sanaciju u toku ove godine iz budžeta će biti izdvojeno 150.000 maraka.

Načelnik ove općine Faris Hasanbegović ističe kako je namjera lokalnih vlasti da se ozbiljno pozabave ovim pitanjem, a jedna od mogućnosti koje se nude jeste da se u budućnosti za deponovanje smeća koriste usluge regionalne deponije u Prijedoru.

“Imali smo neke preliminarne kontakte s kolegama u Prijedoru i postoji mogućnost da ostvarimo saradnju na obostranu korist. Za Sanski Most bi to možda bila najbolja varijanta, budući da su kapaciteti sadašnje deponije potpuno iscrpljeni”, kazao je Hasanbegović.

Prema njegovim riječima, od eventualnog otvaranja nove deponije na nekoj drugoj lokaciji, o čemu se govorilo posljednjih nekoliko godina, vjerovatno nema ništa, dijelom zbog protivljenja lokalnog stanovništva, a dijelom zbog negativnog stava nadležnih federalnih institucija.

“Ono što je nama u ovome trenutku problem jeste to što se Javno komunalno preduzeće ‘Sana’, koje se bavi odvozom i odlaganjem smeća, nalazi u stečaju, koji još nije okončan. Po okončanju tog procesa biće moguće planirati ukupnu politiku gazdovanja otpadom, što je naš prioritet”, kazao je Hasanbegović.

Dodaje kako to podrazumijeva i uspostavljanje procesa sortiranja i reciklaže smeća, što bi smanjilo ukupne količine otpada koji se odlaže, a sada na godišnjem nivou iznose oko 9.000 tona. Gradska deponija na pomenutoj lokaciji formirana je 1968. godine i od tada ima karakter privremene, ali se i danas koristi zbog nepostojanja drugih kvalitetnih rješenja.

Dodatni problem je što se nalazi na uzvišenju iznad grada, gdje je nepovoljna ruža vjetrova, a ekolozi ukazuju i na opasnost od zagađenja vodotokova koji se nalaze u blizini, s obzirom na to da se smeće odlaže na propusnom kraškom zemljištu.

Identične probleme s deponovanjem smeća imaju i sve druge lokalne zajednice na području Unsko-sanskog kantona, a pokušaji u prošlosti da se formira deponija kantonalnog karaktera okončani su bezuspješno.