Početna Prijedorski region Rijeka ili “bara” puna trave i smeća

Rijeka ili “bara” puna trave i smeća

 

Visoke temperature i premalo kiše širom Europe uzrokuju značajan pad vodostaja mnogih rijeka. To ima ozbiljne posljedice za ljudi, poljoprivredu, floru i faunu…

Samo oko tri posto vode na našoj planeti čine slatke vode čije značenje za život je daleko značajnije od sveprisutnih slanih voda.

Od toga se samo oko 1,2 posto može koristiti kao voda za piće, ostatak je zatvoren u ledenjake, ledene kape i vječni mraz ili zakopan duboko u zemlju, što je na neki način veoma značajno za život na Zemlji, jer su te vode do sada sačuvane od zagađenja.

Većina naše vode za piće dolazi iz rijeka i potoka, a na žalost nisu svi na Planeti sretni da žive u takvim područjima.

Rijeka Sana, nekada  bistra i hladna planinska rijeka, ime dobila od starih Latina zbog tada svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje.

Pogledajte na šta rijeka Sana danas liči.

Hoćemo li ostati bez rijeke?