Grad Prijedor je raspisao dva javna poziva za sufinansiranje projekata organizacija i neformalnih grupa mladih i projekata udruženja i fondacija za koje je u budžetu predviđeno ukupno 110.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za kulturu , međunarodnu saradnju, sport i NVO Aleksandar Milješić je novinarima izjavio da su danas objavljena ova dva javna konkursa koja je biti otvorena 15 dana, tačnije do 8.jula.

” Javni konkursi za sufinansiranje odnosno izbor najpovoljnijih projekata omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih kao i projekata udruženja i fondacija raspisani su u skladu sa pravilnicima o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte “, izjavio je Milješić na današnjoj konferenciji za novinare.

On je dodao da je sve izabrane projekte potrebno realizovati na području grada Prijedora, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti, po jednom projektu za omladinske organizacije i neformalne grupe iznose od 1000 do 5000 KM, a za udruženja i fondacije od 1000 do 6000 KM.
” Zbog većeg broja prijava projektnih prijedloga od strane udruženja na prošlom javnom konkursu budžetom za 2024. godinu predviđeno je ukupno 60.000 KM za projekte koje će realizovati udruženja i fondacije, što je povećanje za 10.000 KM u odnosu na prethodnu, 2023. godinu, dok sredstva za projekte omladinskih organizacija iznose 50.000 KM”, rekao je Milješić.

Ono što je bitno napomenuti jeste da je vremenski period trajanja projekta minimalno 2 mjeseca, a vrijeme za realizaciju projekata je maksimalno do kraja godine
” Pravo prijave na raspisane javne konkurse imaju sva udruženja i omladinske organizacije koje su registrovane u Republici Srpskoj, odnosno BiH, a čiji projekti se realizuju na području naše lokalne zajednice”, istakao je Milješić

On je apelovao na sve organizacije civilnog društva grada Prijedora da isprate javne konkurse, sačine kvalitetne projektne prijedloge, koji će biti od koristi svim građanima grada.

Javni konkurs za sufinansiranje projekata mladih link: link

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i fondacija link