Početna BiH Raspisan konkurs za direktora UKC RS

Raspisan konkurs za direktora UKC RS

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić raspisao je konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Budući direktor treba da ispunjava opšte uslove, među kojima se nalazi uslov da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere u zadnje tri godine, da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u zdravstvenoj ustanovi, da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Kada su u pitanju posebni uslovi budući direktor treba da bude specijalista jedne od grana medicine sa najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima unutar bolničkog sektora, piše Capital.

Pored toga, traže se dokazani rezultati i uspjeh u obavljanju ranijih poslova i posjedovanje rukovodećih i organizacionih sposobnosti.

Кandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci, piše u konkursu.

Zainteresovani kandidati imaju rok od 15 dana da se prijave.

Univerzitetskim kliničkim centrom RS posljednjih pet godina rukovodi Vlado Đajić.

On je prvo 2017. godine kao vršilac dužnosti na direktorskoj poziciji naslijedio Mirka Stanetića, da bi godinu dana kasnije bio imenovan za direktora i do danas obavlja tu funkciju.

Nezavisne