fbpx

Raspisan konkurs za direktora „Autoputeva RS“

NO „Autoputeva RS“ konkursom trazi novog direktora čiji mandat će trajati četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Osim opštih uslova, kandidati da bi konkurisali na ovo mjesto moraju da ispune posebne uslove, a to podrazumijeva da imaju završen građevinski, ekonomski ili pravni fakultet, iskustvo u rukovođenju i najmanje pet godina radnog iskustva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Takođe, kandidati za direktora „Autoputeva RS“ ne mogu obavljati dužnost ili aktivnost, niti biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila