Grad Prijedor raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za premiju po litru proizvedenog i prodatog kravljeg mlijeka u ovoj godini, a rok za podnošenje zahtjeva je 17. decembar.
Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka iznosi 0,02 KM po litru mlijeka.

Pravo na premiju imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka na području grada Prijedora, u ovoj godini upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i korisnika podsticajnih sredstava i predaju mlijeko jednoj od registrovanih mljekara na području BiH, a ostvaruje ga jedan član u okviru domaćinstva.

Rebalansom budžeta grada za ovu godinu i nacrtom budžeta za 2022. stavka za ove premije je po 150.000 KM.

kozarski