Početna BiH Raiffeisen banka BiH kažnjena sa 250.000 KM: Klijentu blokirali račun zbog trgovine...

Raiffeisen banka BiH kažnjena sa 250.000 KM: Klijentu blokirali račun zbog trgovine kriptovalutama

Konkurencijski savjet BiH kaznio je sa 250.000 maraka filijalu Raiffeisen banke BiH u Banjaluci jer je blokirala transakcije klijentu koji se bavio posredovanjem i trgovinom kriptovaluta i time prekršila Zakon o konkurenciji, ekskluzivno saznaje portal CAPITAL.

Banku je prijavila kompanija “Digital Asset Managament” (DAM) iz Banjaluke, koja preko platforme “BCX” prodaje, razmjenjuje, trguje i upravlja digitalnom imovinom, odnosno kriptovalutama.

Oni su sa “Raiffeisenom” imali ugovor o poslovnom računu koji je banka bez ikakvog obrazloženja raskinula, nakon što je prethodno više puta odbila da prihvati novac koji je “Digital Asset Managament” trebao da dobije sa poznate svjetske berze kriptovaluta “Payward LTD”.

Banka se pravdala da je to učinila jer ima zakonsku obavezu da prati i reaguje kada uoči sumnjive transakcije, te da u ovom slučaju nije mogla utvrditi pravi izvor novca.

Međutim, Konkurencijski savjet je zaključio da su u tom poslu izašli iz okvira svojih ovlaštenja.

 

Otvorili račun pa im blokirali transakcije

Kako se navodi u njihovom rješenju koje je u posjedu CAPITAL-a, banka i klijent, odnosno “Raiffeisen” i “Digital Asset Managament” su 2. septembra 2020. godine zaključili ugovor o otvaranju računa.

Prije toga, “DAM” je dostavio rješenje o registraciji i svu ostalu traženu dokumentaciju koju je banka zahtijevala svojim propisima i gdje se mogla uvjeriti čime se ovo preduzeće bavi.

Još ranije, u pismu namjere koje su poslali 2019. godine, su to naglasili.

Problem je nastao 18. septembra 2020. godine kada je banka obavijestila “DAM” da je sa platforme “Payward” stigla uplata koja će biti odbijena, a novac vraćen.

Pare su bile namijenjene klijentu u BiH, a kojem je “DAM” kao broker posredovao na stranoj berzi kriptovaluta. Iz te sume trebali su da naplate svoju proviziju.

U prijavi Konkurencijskom savjetu, “Digital Asset Managament” navodi da su banci istog dana dostavili i ugovor sa berzom “Payward LTD”, ali da to nije ništa promjenilo.

“Postupanje banke u ovom slučaju je proizvod vlastite samovolje. Pravni osnov uplate bio je ugovor od 21.02.2020. između “Paywarda” i “DAM-a koji je dostavljen banci u originalu i sa prevodom sudskog tumača, a na koji u banci nisu imali nikakve primjedbe. Dakle, banka je imala cjelokupan uvid u sve aktivnosti podnosioca”, navodi se u prijavi “Digital Asset Managamenta”.

Inače, naknadno su im odbijene još dvije transakcije, da bi 10. juna iz “Raiffeisena” stiglo obavještenje o prekidu saradnje i zatvaranju transakcionog računa. Uputili su prigovor tražeći pojašnjenje, ali je ono izostalo.

Žalili su se i Agenciji za bankarstvo RS, koja je nenadležna za ovakve slučajeve.

Smatraju da je “Raiffeisen banka” prije nego što će i otvoriti račun mogla vidjeti čime se oni bave i odbiti saradnju, ali da je to učinila tek kasnije i uz mnogo veću štetu.

“Svojim postupcima banka je prouzrokovala štetu i povrijedila osnovna načela poslovanja, a to su načelo savjesnosti i poštenja, načelo postupanja sa pažnjom dobrog stručnjaka u izvršavanju svojih obaveza, načelo ravnopravnog odnosa korisnika sa bankom, načelo zaštite od diskriminacije, kao i pravo tužioca na prigovor i obeštećenje”, pisalo je u njihovoj žalbi.

Smatrali su da je banka prekršila Zakon o konkurenciji kojim se zabranjuje ograničavanje i kontrola proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja i ulaganja.

“Dakle, jedna ugovorna strana je svojom samovoljom bez zakonskog osnova i provedene procedure, klijenta ostavila bez novčanog iznosa koji mu je nakon izvršene transakcije kriptovalutama trebao biti doznačen na račun otvoren u banci”, bio je jedan od osnovnih argumenata na kojem se temeljio prigovor.

 

Banka: Nisu nam rekli da se bave kriptovalutama

Sa druge strane, u “Raiffeisen banci” su se branili tezom da ih “Digital Asset Managament” nije obavijestio da se bavi kriptovalutama, a da oni sa takvim klijentima ne sarađuju te da je to propisano i njihovim pravilnikom.

Sem toga, naglasili su, zakonski propisi u BiH uopšte ne regulišu poslovanje kriptovalutama niti se za takvu poslovnu aktivnost može registrovati ijedno privredno društvo.

“Obzirom na navedeno, banka je bila prinuđena odbiti provođenje transakcije na računu DAM-a iz obavljene djelatnosti trgovinom kriptovalutama te je odbijen priliv i izvršen povrat sredstava”, pravdali su se oni.

U banci su naglasili da su po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH u obavezi da prikupljaju podatke o svrsi i namjeni poslovnog odnosa i transakcijama svakog klijenta.

Po njihovom tumačenju, kada nisu u mogućnosti da pribave te podatke, u obavezi su da odbiju transakcije.

“Priliv sa platforme kriptovalutama ne sadrži sve potrebne informacije i ne može se utvrditi jasan izvor sredstava, tako da banka mora takve transakcije odbiti”, smatrao je pravni tim “Raiffeisen banke”.

Brane se i činjenicom da je isti račun “DAM” mogao otvoriti u nekoj drugoj banci nakon prekida saradnje, kao i da je mogao paralelno uz njih imati i desetine drugih računa preko kojih je mogao poslovati.

“Podnosiocu zahtjeva ni na koji način nije bio ograničen pristup tržištu i poslovanje preko bilo koje banke na teritoriji u BiH pa samim tim nije ni moglo doći do povrede Zakona o konkurenciji”, smatraju oni.

Više detalja i nastavak teksta čitajte ovdje.