Početna BiH Rafinerija nafte Brod u sred energetske krize gradi gasnu termoelektranu

Rafinerija nafte Brod u sred energetske krize gradi gasnu termoelektranu

Iako su cijene gasa na svjetskom nivou više nego ikada, Vlada Republike Srpske ipak je dala saglasnost Rafineriji nafte Brod da izgradi gasnu termoelektranu za proizvodnju električne energije, tehnološke i grejne pare kao i niskotemperaturne toplote, instalisane snage 100 MW.

Vlada Srpske obavezala se da će, ako studija pokaže tehničku izvodljivost i ekonomsku opravdanost, investitoru dodijeliti koncesiju za gradnju elektrane koja će pomoću gasa proizvoditi električnu energiju.

“Očekivana ukupna visina kapitalnih troškova procjenjuje se na 150 miliona evra“, saopštili su iz Vlade RS.

Cijena prirodnog gasa u Republici Srpskoj za treći kvartal ove godine u odnosu na drugi porasla je za oko 16 odsto.

Cijena gasa u Evropi premašila je početkom jula 1.900 dolara za 1.000 kubnih metara, prvi put od 9. marta ove godine, prema podacima sa londonske ICE berze.

Cijena gasa za isporuku u avgustu (fjučers ugovori) porasla je na holandskom TTF čvorištu na 1.926 dolara za hiljadu kubika, odnosno na 182,65 evra po megavat-satu (MWh).
Usklađivanje zakona

Inače, Vlada Republike Srpske osnovala je danas i preduzeće Vjetroparkovi Elektroprivrede Srpske i utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici RS kako bi se uskladio sa kasnije donesenim zakonima o električnoj energiji, gasu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, kao i sa Strategijom razvoja energetike.

U tom smislu ovim zakonom se usklađuju termini i definicije, pitanje certifikata za proizvodno postrojenje u kojem se proizvodi električna energija iz obnovljivih izvora, pitanje garancije o porijeklu električne energije iz obnovljivih izvora energije, te se normira nadležnost Vlade za donošenje Strategije razvoja energetike, kao sektorske strategije Republike Srpske.

“Ovim zakonom stvara se i pravni osnov za donošenje Energetskog i klimatskog plana Republike Srpske, definiše njegov sadržaj, rokovi, procedura usvajanja i institucije koje su zadužene za izradu istog”, rekli su iz Vlade RS.

CAP