Početna BiH Rafinerija nafte Brod u minusu 116 miliona KM

Rafinerija nafte Brod u minusu 116 miliona KM

Više od tri godine jedina rafinerija nafte u BiH ne prerađuje sirovu naftu i nastavlja da tone pod pritiskom milionskih gubitaka. Rafinerija nafte Brod završila je prošlu godinu u minusu od 115,8 miliona KM, čime je akumulirani gubitak ovog preduzeća dostigao 779,4 miliona maraka.

Prihodi rafinerije lani su iznosili svega tri 3,6 miliona maraka, dok su godinu ranije bili 150 miliona. S druge strane, rashodi su u 2021. godini iznosili 126,3 miliona KM, a godinu ranije 84,5 miliona.

Iz finansijskog izvještaja je vidljivo da rafinerija u prošloj godini nije imala značajnijih prihoda od povezanih pravnih lica, dok su u 2020. ti prihodi bili 145,9 miliona što je što je bilo glavni razlog ostvarene dobiti u toj godini.

 

Takođe, radili su djelimičnu procjenu vrijednosti osnovnih sredstava koja služe za preradu nafte te je po tom osnovu umanjena vrijednost osnovnih sredstava za iznos 68,4 miliona od čega je 43,4 miliona evidentirano kao rashod.

„Rafinerija nafte Brod je u prošloj godini uradila test obezvređenja stalne imovine gdje je utvrđeno da ukupno obezvređenje stalne imovine iznosi 364,2 miliona KM. Društvo je evidentiralo samo dio utvrđenih efekata obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 68,4 miliona, od čega je 43,4 miliona evidentiran kao rashod po osnovu obezvređenja imovine, a 24,9 miliona  kao smanjenjenje revalorizacionih rezervi“, navedeno je u revizorskom izvještaju rafinerije za prošlu godinu.

Nema uslova za nastavak proizvodnje

U izvještaju je navedeno da se u Rafineriji nafte Brod u oktobru 2018. godine desila havarija koja je onemogućila da nastavi da prerađuje naftu za povezano lice „Optima grupa“.

„Do kraja izvještajnog perioda još se nisu stekli uslovi za ponovno pokretanje proizvodnje, a društvo će nastaviti poslovanje uz finansijsku i drugu podršku matične kompanije i drugih povezanih pravnih lica“, piše u izvještaju.

Revizori su naveli i da je, s obzirom na to da društvo nije evidentiralo ukupne efekte utvrđene testom, vrijednost nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme više iskazana za 295,8 miliona KM.

Skrenuli su pažnju i na gubitak rafinerije kao i na činjenicu da su joj kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za čak 151,3 miliona maraka.

Kao i ranijih godina upozorili su da sposobnost društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva.

„Matično društvo se obavezalo da će pružiti finansijsku podršku društvu i da će obezbijediti neophodna sredstva za uredno izmirivanje dospjelih obaveza i da nemaju u planu likvidaciju Društva u narednih dvanaest meseci“, dodaje se u revizorskom izvještaju.

Međutim, ta podrška bi mogla biti dovedena u pitanje ukoliko sankcije, ukoliko Rusi, zbog sankcija koje su im uvedene zbog rata u Ukrajini, ne budu mogli više da im pružaju tu podršku, o čemu je CAPITAL pisao u tekstu Naftna industrija Srpske talac sankcijama pogođene Rusije.

Rafinerija je lani značajno smanjila i broj zaposlenih, pa su tako na kraju prošle godine imali 471 radnika, a godinu ranije 643.