fbpx

Radne navike se izgrađuju od najranijeg uzrasta

Dijete poslije navršenih godinu dana već zna šta mu se sviđa od hrane, šta ne, pokazuje prstom na igračku koju želi ili plače kada mu se nešto ne sviđa.

Tako da još u tom periodu roditelji treba da utiču na izgradnju određenih navika kod djeteta. Ono što je veoma bitno jeste da roditelj bude pravi primjer djetetu ako taj isti želi da postigne u njegovom razvoju. Od starta je važno da se uspostavi određeni tempo života koji će odgovarati vama i djetetu. Dijete mora da zna kada je vrijeme za spavanje, kada je vrijeme za šetnju i kada može da jede svoj omiljeni slatkiš. Na taj način se dijete uči poslušnosti i određenom ritmu koje prati.

Šta počneš – to završi

Jednom kada počne da se igra, crta, pravi vozić, slaže slagalicu, ili slično – ne prekidajte ga. Djeca koju roditelji stalno prekidaju (ručak, odlazak na spavanje…) i koja su time prisiljena da istu aktivnost često “sjeckaju” i ponovo započinju – brzo počnu da se dosađuju i izgube mogućnost za razvoj koncentracije.

Samostalnost

Omogućite djetetu što više samostalnosti u radu. Uzdržite se od učestvovanja u izradi domaćih zadataka, jer su oni djetetova obaveza, a ne vaša. Vi budite podrška, ali se direktno uključite u izradu zadatka, to ne znači da ga vi radite, samo ukoliko dijete od vas traži pomoć za nešto što ne razumije. Objasnite mališanu da, kada je već počeo da radi domaći zadatak, sve ostale aktivnosti moraju da sačekaju, gledanje crtanog filma, na primjer. Omogućite mu mir, isključite TV, ukoliko je moguće udaljite mlađu braću i sestre.

Plan rada

Napravite satnicu obaveza i aktivnosti za svaki dan, ili detaljan plan rada. Precizirajte vrijeme za učenje, za izradu domaćih zadataka, ali i za ono što djetetu predstavlja zadovoljstvo (igra, treninzi, gledanje crtića…). Pravilan raspored će uveliko uticati da dijete radije počne da uči i sve svoje školske obaveze uradi na vrijeme, jer je motivisano onim što slijedi nakon toga.

Koncentracija

Pokušajte da fokusirate dječju pažnju na aktivnost koja je u toku. Koncentracija je veoma važna za školsko učenje i formiranje radnih navika. Objasnite djetetu da biti prisutan na času podrazumijeva ne samo fizičko, već i mentalno prisustvo. To, zapravo, znači: slušati, biti krajnje pažljiv i aktivan.

Pravilno učenje

Objasnite djetetu tehniku pravilnog učenja. Ukoliko je ne poznajete, posavjetujte se sa školskim pedagogom ili psihologom. Neka od osnovnih uputstava za pravilno učenje su: podjela lekcije, podvlačenje i čitanje teksta, ponavljanje naglas.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila