Početna Vijesti Psiholuminis Prijedor za najmlađe organizuje “Školicu mišljenja”

Psiholuminis Prijedor za najmlađe organizuje “Školicu mišljenja”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pored naših redovnih aktivnosti, u Psihološkom savjetovalištu „Psiholuminis“ prepoznali smo potrebu za dodatnim radom sa djecom  kako osnovnoškolskog uzrasta, tako i sa srednjoškolcima. Nakon što smo uspješno spreveli radionice namijenjene srednjoškolcima na temu „Emocionalno opismenjavanje mladih“ rodila se ideja da osmislimo i organizujemo ciklus psihološko-edukativnih radionica  za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Upravo naša „Školica mišljenja“  koja uskoro kreće sa radom predstavlja ciklus radionica namijenjenih djeci osnovnoškolskog uzrasta koje imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, podsticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.

Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

– učenje socijalnih vještina

– razvijanje razumijevanja svojih i tuđih emocija

– vježbanje opuštanja i usmjeravanja pažnje

– razvijanje kognitivnih vještina

– razvijanje kreativnosti

– usvajanje tehnika učenja

– razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja

Osnovni alati izražavanja na radionicama su crteži, stripovi, igranje uloga, igrice, brainstorming, ispunjavanje kreativnih zadataka i grupne rasprave. Svi materijali potrebni za radionicu biće pripremljeni od strane voditelja.

Radionice se odvijaju u sklopu vršnjačke grupe, gdje u sigurnom i zabavnom okruženju, djeca mogu naučiti osnovne alate za bolje snalaženje u svakodnevnim situacijama, a kroz 8 ciklusa radionica obuhvatićemo slijedeće socijalne i emocionalne vještine:

Šta je mišljenje i kako ga razijati? – MI SMO MISLIOCI

Kako pravilno učiti – MAPE UMA

Kako postavljati dobra pitanja – SEMAFOR PITANJA

Izražavanje i kontrolisanje osjećaja – PRVO OSJETI, PA IZRECI

Zauzimanje za sebe (asertivnost) – ZASTUPAM SEBE, ALI POŠTUJEM TEBE

Rješavanje sukoba (bulying) – OSTANI COOL

Odgovorno ponašanje – PREUZMI ŠTAFETU

 

Veličina grupe: Rad s djecom je organizovan u malim, zatvorenim grupama od 6-12 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 8 susreta, jednom u dvije sedmice po

2h.

Voditelji:

Zorica Railić – Perić, diplomirani psiholog i savjetnik sistemske porodične psihoterapije

Milana Sabljić, profesor razredne nastave

 

Termini: Djeca će biti raspoređena u 3 grupe, po uzrastu. O tačnom datumu početka radionica bićete obavješteni putem e-maila ili telefona u najkraćem mogućem roku; čim se formiraju grupe.

 

Prijaviti se možete preko naše e-mail adrese: psiholuminis@gmail.com.

ASHA prodaja vozila