Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je posjetio Ured Regionalnog odbora Merhamet Banja Luka i razgovarao sa direktorom Spahić Jasmin.Kako je rečeno na sastanku, posjeta ministra Hurtića je prva posjeta jednog ministra Vijeća ministara Bosne i Hercegovine RO Merhametu u Banja Luci.

Direktor Spahić je informirao ministra Hurtića o projektima Merhameta na području Regionalnog odbora , te o problemima s kojima se Merhamet suočava te dodao da trenutno postoje mnogi projekti koje će Merhamet realizirati u ovoj tekućoj godini.Naveo je da posjetu ministra Hurtića smatra podrškom Merhametu i osnaživanju Bošnjaka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ministar Hurtić je govorio o planovima i aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u narednom periodu, posebno o aktivnostima koje se odnose na humanitarne organizacije. Istaknuo je važnost buduće saradnje ovog ministarstva i Regionalnog odbora Merhamet Banja Luka.