Početna Prijedorski region PROJEKAT “E-BEBE” U PRIMJENI I U PRIJEDORU

PROJEKAT “E-BEBE” U PRIMJENI I U PRIJEDORU

created by dji camera

Počelo je elektronsko prijavljivanje rođenja djeteta kroz projekat “E-beba”. Cilj je da se roditeljima olakšaju procedure oko prijave novorođenčeta, tačnije, da ne moraju da idu od šaltera do šaltera u nekoliko ustanova. Nakon rođenja djeteta, iz bolnice se podaci šalju u matični ured i policiju. Oni odrađuju svoj dio posla, beba se upisuje u matičnu knjigu rođenih, a rodni list šalje roditeljima na kućnu adresu.

Prva karika u lancu elektronske prijave novorođenih beba je bolnica. Tu se uzimaju podaci o oba roditelja koji moraju da daju saglasnost za elektronsku prijavu. Bolnica ima rok od osam dana da prijavu pošalje matičarima. Ukoliko medicinsko osoblje nije u mogućnosti da uzme sve neophodne podatke od oba roditelja, u matični ured poslaće nepotpunu prijavu. To znači da novorođeno dijete neće biti upisano u matične knjige dok se ne kompletiraju podaci. Zakonski rok da roditelji to urade je mjesec dana.

Ukoliko se beba rodi izvan bolnice i bez prisustva medicinskog osoblja, roditelji su dužni da rođenje prijave matičnoj službi i popune prijavu sa propisanim podacima.

kozarski.com

ASHA prodaja vozila