fbpx

Proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće u Lukavcu

Opštinski Štab civilne zaštite Lukavac proglasio je stanje tehničko-tehnološke nesreće zbog akcidenta na taložnici “Bijelo more” preduzeća “Šišedžam soda Lukavac” koji je izazvao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Ova odluka donesena je na jučerašnjoj sjednici opštinskog Štaba civilne zaštite Lukavac.

Juče je održana i vanredna sjednica kantonalnog Štaba civilne zaštite Tuzla na kojoj su definisani zaključci kojima se zadužuje “Šišedžam soda Lukavac” da svim relevantnim subjektima dostavi podatke u vezi sa akcidentom i preduzme adekvatne mjere.

Menadžmentu preduzeća je naloženo i da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija.

Potrebno je da federalni vodni inspektor odredi mjere sanacije, a za mjere otklanjanje ili sprečavanje zagađenja zadužena je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Potrebno je da načelnici opština Lukavac, Gračanica i Doboj-Istok pokrenu inicijativu prema Federalnom fondu za zaštitu životne sredine radi dobijanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta.

Kantonalna uprava civilne zaštite treba da sačiniti informaciju o događaju i dostavi je institucijama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović rekao je juče da će kantonalna Vlada tražiti utvrđivanje i eventualne odgovornosti svih koji su propustili da učine ili nisu učinili određene preventivne radnje.

Načelnik Lukavca Edin Delić rekao je da je izliveni materijal najvećim dijelom kreč, ali da djelimično ima i kalcijumhlorida, te da je ključni problem lužnatost /bazičnost/ ove materije.

Delić je naveo da je znatna šteta prouzrokovana u Spreči, gdje je promijenjena boja u rijeci, pojavio se bijeli talog i povećana pe-ha vrijednost vodotoka, te napomenuo da će biti sanirane poljoprivredne površine koje su poplavljene i namirena šteta.

Vanrednoj sjednici Štaba prisustvovali su federalni vodni inspektor i inspektor za zaštitu okoline, predstavnici opština Lukavac, Gračanica i Doboj-Istok, kompanije “Šišedžam soda”, Agencije za vodno područje rijeke Save, kao i predstavnici “Voda Srpske”.

Nasip je pukao 27. aprila nakon čega je određena količina bazne materije iz taložnice “Bijelo more” Fabrike sode u Lukavcu “Šišedžam soda” poplavila obližnje zemljište, a dio je završio u vodotoku Spreče.

U protekla tri dana dežurne službe potpuno su zaustavile curenje, dok je u toku sanacija pukotine na nasipu bazeni.

Otrovna mrlja rijekom Bosnom stigla do Doboja

Mrlja sa otrovnom bazom iz rijeke Spreče dospjela je u Bosnu i danas je primijećena u Kotorskom i Majevcu, nizvodno od Doboja, izjavio je Srni portparol Republičke uprave Civilne zaštite Željko Stojanović.
Prema njegovim riječima, na tom području su na površini rijeke Bosne uočene uginule ribe.

On je napomenuo da je voda iz gradskog vodovoda u Doboju ispravna za piće, ali i dalje važi upozorenje za stanovništvo da ne koristi vodu iz Bosne za navodnjavanje poljoprivrednih površina ili za tehničku upotrebu.

Stojanović je istakao da se mrlja sa bazom brže kreće Bosnom, nego Sprečom, jer je protok vode u njoj brži, pa se očekuje da će otrovna mrlja oko ponoći doći do područja opštine Modriča.

Prema njegovim riječima, nadležne službe su na terenu i prate situaciju.

(Nezavisne)

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila