Policijski službenici Jedinice žandarmerije Policijske uprave Prijedor danas su uspješno završili stručnu obuku iz oblasti topografije koja je u organizaciji Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova RS realizovana na području Kozare.

Cilj obuke je da se pripadnici Jedinice žandarmerije stručno osposobe za savladavanje kretanja i prepreka u prirodi, orjentaciju u prostoru i čitanje topografskih karata.

Petodnevnu obuku koja se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela uspješno su položili svi pripadnici Jedinice žandarmerije Policijske uprave Prijedor, čime su podigli svoje znanje iz ove oblasti na viši nivo te se stručno obučili za pružanje pomoći građanima u slučajevima elementarnih nepogoda, nesretnih slučajeva u prirodi, potraga za licima i drugim situacijama koje bi zahtijevale angažovanje policijskih snaga u cilju bezbjednosti građana.