Početna BiH Primanja u FBiH veća za 300 KM nego u Srpskoj

Primanja u FBiH veća za 300 KM nego u Srpskoj

U Federaciji BiH bi prosječna neto plata bila oko 1.300 KM kada bi, kao u Republici Srpskoj, u obračun ulazio topli obrok i regres. Statistika uopšte ne prikazuje realno stanje, poručuju predstavnici sindikata u oba entiteta.

Ni jedni ni drugi nisu zadovoljni sa visinom primanja i smatraju da statistika služi samo za političko potkusurivanje, odnosno da se podaci upotrebljavaju kako kome odgovara.

A situacija je sljedeća. U Republici Srpskoj je prvi put isplaćena prosječna plata veća od 1.000 maraka. Precizno – julski prosjek nakon oporezivanja iznosio je 1.019 KM, a najviše zahvaljujući tome što je povećan neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM. U Republici Srpskoj su oporezovani topli obrok i regres i oni se obračunavaju kao lično primanje. Regres nije oporezovan jedino ako poslodavac obezbijedi radnicima ishranu na radnom mjestu. Tako statistika u RS prikazuje sve ono što zaposleni primi zvanično, na bankovni račun.

Toplo obrok i regres

Statistika u Federaciji BiH ne prikazuje ono što zaposleni dobiju kroz topli obrok i regres, jer su te naknade neoporezovane.

– Kada bi i to bilo oporezovano kao u Republici Srpskoj, prosječna plata bi bila oko 1.300 KM, a sada je oko 1.000 maraka – kaže za Srpskainfo Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Navodi da je Zakonom o platama u organima vlasti FBiH definisano da se topli obrok i regres posebno isplaćuju, da je odvojeno od neto plate.

(Srpskainfo)

ASHA prodaja vozila