Prijedorski Centar za socijalni rad danas je obilježio 62 godine postojanja i rada. Prilika je to bila da se sagledaju rezultati rada u prethodnom periodu, ali i predstave planovi za naredni period kada je u pitanju socijalna zaštita.

“Služimo da poboljšamo život našim najugroženijim građanima. U skladu sa mogućnostima gradskog i republičkog budžeta trudimo se da što bolje iznesemo tu potrebu za pomoć”, rekao je Milorad Radić, direktor Centra za socijalni rad Prijedor.

Socijalni radnik Dragana Savić Pešević, zaposlena u Centru ističe da angažman socijalnih radnika nije dovoljno vrednovan u društvu. U svakodnevnom radu se, kako ističe, radnici ovog Centra susreću sa visokim i nerealnim očekivanjima klijenata, a sa druge strane i jako lošom percepcijom socijalnog rada u javnosti.

“Ove godine smo se potrudili da istražimo ovu problematiku, da vidimo šta je to što mi činimo ili ne činimo da bi se ovaj problem riješio. Izradili smo plan aktivnosti za iduću godinu. Ova aktivnost danas je početak kampanje koju smo nazvali “Centar za socijalni rad u srcu zajednice”. Pripremićemo niz aktivnosti u saradnji sa subjektima u lokalnoj zajednici sa kojima inače sarađujemo, kako bi stvorili afirmativniju percepciju socijalnog rada”, dodala je ona.

Iz Gradske uprave ističu da sa Centrom imaju izuzetno profesionalnu i korektnu saradnju.

“Ono što ja mogu reći ispred Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, pronatalitetnu i demografsku politiku jeste to da mi vrlo usko sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, te da je ta saradnja na obostrano zadovoljstvo. U smislu da kroz različite aktivnosti i projekte, te radne grupe i timove sarađujemo i postižemo, za sada, dobre rezultate. Iskoristila bih priliku da pohvalim kompletan tim zaposlenih u Centru za socijalni rad na čelu sa direktorom”, rekla je Olivera Brdar Mirković, načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, pronatalitetnu i demografsku politiku.

Centar za socijalni rad Prijedor ima 52 zaposlenih.

K.V.