Prijedorska bolnica nabavila je tri savremena aparata koja će, kako je rečeno, značajno unaprijediti dijagnostičku patologiju. Pomoću ovih aparata, dobijaće se bolji patohistološki nalazi te na uzorcima sprovoditi molekularna testiranja i imunohistohemijske analize koje su neophodne za postavljanje odredenih terapijskih protokola kod onkoloških pacijenata, rekao je Goran Tukić, načelnik Službe za patologiju i citologiju u bolnici Prijedor.

– Aparati o kojima je riječ su tkivni procesor koji će omogućiti da na sedmičnom nivou možemo primati veću količinu materijala, zatim toplo-hladna ploča koja omogućava kalupljenje po svim svjetskim standardima, i mikrotom koji je odgovoran za rezanje tih preparata. Jedino što bi nam još trebalo je aparat za bojenje, ali o tom-potom – rekao je Tukić.
On je naveo da su, prije nabavke ovih aparata, radili prijem materijala dvaput sedmično, a sada će, po potrebi, to moći skoro svaki dan.

Prof. dr Radoslav Gajanin, specijalista patolog i konsultant prijedorske bolnice, rekao je da ga posebno raduje jačanje ove zdravstvene ustanove u pogledu dijagnostičke patologije.
– Dosad su neke radnje u okviru laboratorije za patologiju radene na neki, da tako kažem, manuelan način, ali nabavkom ovih uređaja, proces je praktično potpuno automatizovan i smanjila se mogućnost bilo kakvih loših aktivnosti. Ovo su savremeni aparati koji će pomoći našim kolegama u patohistološkoj dijagnostici. Mene posebno raduje tehnička opremljenost, te jačanje prostornih i kadrovskih kapaciteta prijedorske bolnice – rekao je Gajanin.

Kada je došao na čelo ove ustanove, prije 27 mjeseci, direktor Andrija Vukotić je, kako je rekao, zatekao veoma stare aparate na dosta bolničkih odjeljenja. Ono što je neophodno, prinuđeni su da kupe, uprkos teškoj materijalnoj situaciji, gdje se, po Vukotićevim riječima, svaki mjesec bore s problemima poput krova, kotla, liftova i dotrajalih medicinskih aparata.

– Patološki aparati su toliko bili stari i dotrajali, pa smo kupili ova tri aparata. Operativne grane koje su zavisne od kompletne patologije su ginekologija, hirurške grane, ORL, oftalmologija. I sami znate koliko je neophodno da imamo dobru i savremenu patološku opremu da bi ova bolnica funkcionisala – rekao je direktor Vukotić.
Za kupovinu ovih aparata, prijedorska bolnica izdvojila je 103.280 KM.

K.V.