Početna Prijedorski region Prijedor: Trenutno 39 lica sa pozitivnim testom na virus korona

Prijedor: Trenutno 39 lica sa pozitivnim testom na virus korona

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 06.07.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodnu sjednicu Gradskog štaba za vanredne situacije koja je održana dana 29.06.2020. godine registrovano je 10 novih slučajeva sa pozitivnim testom na korona virus. Trenutno je 39 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 71 lice oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 13 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji su 102 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2055 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 18 lica, od kojih je 12 lica iz Prijedora, 4 lica iz Kostajnice i po jedno lice iz Kozarske Dubice i Novog Grada.
2. Dana 29.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.46-3/20 o sprovođenju mjera zaštite u zajednici lica koja su zaražena virusom korona, kojim sa danom 01.07.2020. godine nalaže prestanak rada republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa.
Ovim zaključkom se zadužuju koordinatori dosadašnjih karantina da preporuče Higijensko epidemiološkim službama nadležnih domova zdravlja da lica bez simptoma i lica sa blažim simptomima upute u kućnu izolaciju, a lica sa srednje teškim i teškim simptomima upute na bolničko liječenje. Ove mjere HE službama se nalažu od 30.06.2020. godine i za lica sa testom pozitivnim na korona virus te da ukoliko lica zaražena virusom korona nemaju uslova za obavljanje kućne izolacije u saradnji sa lokalnim štabom za vanredne situacije obezbijede uslove za izolaciju za ova lica.
Zdravstvenim inspektorima u jedinicama lokalne samouprave ovim zaključkom je naloženo da na osnovu preporuke HE službe izdaju rješenje o kućnoj izolaciji, a komunalnoj policiji da vrši nadzor nad sprovođenjem rješenja kojima je izrečena mjera kućne izolacije.
3. Dana 29.06.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.46-5/20 kojim se domovi zdravlja obavezuju da uzimaju briseve licima za koja se sumnja da su oboljele od COVID – 19 ili da su zaražena virusom korona, u prostorijama za pregled i druge intervencije ili u kućnim uslovima.
Ovim zaključkom se obavezuju centri za mentalno zdravlje doma zdravlja da u saradnji sa centrima za socijalni rad u jedinicama lokalne samouprave obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkih lica koja se nalaze u kućnoj izolaciji.
4. Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br.46-1/20 od 29.03.2020. godine odobrava se donacija direktnih antigenskih testova javnim zdravstvenim ustanovama, a JZU Volnici “Dr Mladen Stojanović” Prijedor se dodjeljuje 950 testova.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.
Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuje se Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor da u potpunosti sprovede epidemiološke i zdavstvene mjere licima sa testom pozitivnim na korona virus koje su naložene Zaključkom Republičkog štaba za vanrede situacije br:46-3/20 od 29.06.2020. godine.
2.Obavezuje se JZU Dom zdravlja Prijedor da u potpunosti sprovede mjere naložene zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br.46-5/20 od 29.06.2020. godine.
3.Obavezuje se Odsjek za inspekcijke poslove Gradske uprave Prijedor – zdravstvena inspekcija da izdaju rješenja o kućnoj izolaciji za lica pozitivna na virus korona prema preporukama HE službe Doma zdravlja Prijedor. Takođe se obavezuje Odsjek komunalne policije Gradske uprave Prijedor da vrši nadzor nad sprovođenjem rješenja kojima je izrečena mjera kućne izolacije.
Svi nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora se obavezuju da intenziviraju kontrolu sprovođenja mjera zaštite i propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona od strane pojedinaca.
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-69/20
Datum: 06.07.2020. godine

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KOMANDANT
Milenko Đaković

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila