Početna Prijedorski region Prijedor: Porast krivičnih djela za oko 21 posto

Prijedor: Porast krivičnih djela za oko 21 posto

Na konferenciji za novinare koja je održana danas u prostorijama Policijske uprave Prijedor načelnik Policijske uprave Sretoja Vujanović, načelnik Sektora kriminalističke policije Radenko Bašić i načelnik Sektora policije Mario Milašin prezentovali su rezultate rada Policijske uprave za proteklu 2021. godinu.

Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović istakao je da je u protekloj godini održano povoljno stanje bezbjednosti.
Evidentirano je ukupno 940 krivičnih djela, što je za 30 djela manje u odnosu na broj krivičnih djela evidentiran godinu ranije. Po nepoznatom izvršiocu izvršeno je 338 krivičnih djela ili 36% od ukupnog broja evidentiranih. Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 68%, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti 87,9%.

Po strukturi najbrojnija su imovinska krivična djela. Iz ove oblasti evidentirano je ukupno 429 krivičnih djela, od čega 243 krivična djela teške krađe i krađe.
Načelnik Vujanović rekao je da je tokom protekle godine sprovedeno više akcija usmjerenih na otkrivanje i rasvjetljavanje imovinskih krivičnih djela, od čega je u okviru akcije „Huper“ rasvjetljeno 20 krivičnih djela i slobode lišena četiri lica.

Evidentirana su 2 krivična djela razbojništva od kojih je jedno rasvjetljeno, a rasvjetljena su i tri krivična djela razbojništva počinjena u prethodnom periodu.
Tokom prethodne godine evidentirano je devet krivičnih djela koja se odnose na oduzimanje motornih vozila, od čega dvije teške krađe, dvije krađe i pet krivičnih djela oduzimanje motornog vozila. Osam krivičnih djela je rasvjetljeno.
Što se tiče krivičnih djela protiv života i tijela evidentirano je 87 krivičnih djela. Od težih krivičnih djela evidentirano je i rasvjetljeno jedno krivično djelo „Teško ubistvo“, „Ubistvo“ i dva ubistva u pokušaju.

Tokom protekle godine za 10 lica određena je mjera pritvora, dok je po raspisima o traganju i potjernicama slobode lišeno 41 lice.
Na području PU Prijedor evidentirano je 377 migranata. Krivičnih djela „Krijumčarenje lica“ evidentirana su dva, a Tužilaštvu BiH dostavljeni su izvještaji protiv tri lica.
Načelnik Bašić je istakao da je tokom prošle godine evidentirano 69 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od čega 39 koruptivnog karaktera. Izvršenjem ovih krivičnih djela pričinjena je materijalna šteta u iznosu preko 3.605.000,00 KM, dok protivpravno stečena imovinska korist iznosi preko 3.460.000,00 KM.
Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirano je 51 krivično djelo i 103 prekršaja.

Krivičnih djela nasilje u porodici evidentirano je 141.

Načelnik Sektora policije Mario Milašin je istakao da su iz oblasti javnog reda i mira evidentirana 433 prekršaja, od kojih je jedno narušavanje javnog reda i mira u kojem je učestvovalo više lica.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja Policijska uprava Prijedor u protekloj godini evidentirala je 803 saobraćajne nezgode, od čega 14 nezgoda sa 15 smrtno stradalih lica (6 vozača, 2 suvozača, 1 pješak, 1 vozač traktora, 1 vozač lakog motociklista, 1 vozač četvorocikla, 2 biciklista i lice koje se prevozilo na traktoru).
Iz saobraćaja je isključeno 2668 vozača, od čega 2334 zbog vožnje pod uticajem alkohola.
Načelnik Milašin je istakao da je tokom prošle godine od povratnika u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja oduzeto ukupno 88 vozila.
Na kraju konferencije načelnik Sretoja Vujanović je istakao dobro uspostavljenu saradnju Policijske uprave Prijedor sa organima lokalne samouprave, pravosudnim institucijama, udruženjima i organizacijama, kao i sa medijima kojima se zahvalio na objektivnom informisanju.