Početna Prijedorski region Prijedor: Počelo slanje opomena za nepodnošenje poreskih prijava

Prijedor: Počelo slanje opomena za nepodnošenje poreskih prijava

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poreska uprava Republike Srpske je, u okviru implementacije novog Integrisanog informacionog sistema, pustila u rad novu funkcionalnost kojom je omogućeno automatsko kreiranje opomena i za podnošenje poreskih prijava, za šta do sada nije postojala mogućnost. Opomene će ubuduće biti kreirane redovno, a prema unaprijed utvrđenom planu kreiranja. „Implementacija novog Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi Republike Srpske omogućava da veliki dio internih procesa u Upravi automatizujemo i na taj način preusmjerimo zaposlene na one poslove koji daju značajnije rezultate“, navodi se u saopštenju za javnost. Ovim putem obavještavaju poreske obveznike da u slučaju bilo kakvih neusklađenosti u evidencijama, te nejasnoća ili problema u vezi ovih novina u radu Poreske uprave RS, mogu da se obrate u njihovu nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske, gdje će im biti pružena adekvatna pojašnjenja ili gdje će biti otklonjene sve eventualne nejasnoće. Ovom prilikom, pozivaju se poreski obveznici u RS da na vrijeme podnesu poreske prijave i na taj način izbjegnu opomene i sankcije. Zakonom o poreskom postupku RS propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniti za prekršaj poreski obveznik – pravno lice ako ne podnese poresku prijavu ili to ne učini na način i u roku koji je propisan poreskim propisima, dok će se za takav prekršaj fizičko lice i preduzetnik kazniti novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM. Poreska uprava Republike Srpske početkom svake godine na svojoj internet stranici objavlјuje „Poreski kalendar“, kojim su definisani rokovi za podnošenje poreskih prijava sa cilјem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza. Na godišnjem nivou se podnese, u prosjeku, oko 1,6 miliona poreskih prijava, uklјučujući prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti i prijave koje se odnose na Jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa, navode iz Poreske uprave Republike Srpske.

ASHA prodaja vozila