Gradonačelnik Slobodan Javor i ove godine se pismom dobrodošlice obratio građanima Prijedora iz dijaspore koji će tokom ljeta boraviti na području Prijedora.

Riječ je o informativnom letku koji je predviđen Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora.

Letak sadrži tekst dobrodošlice svim građanima i licima iz inostranstva koja dolaze u grad Prijedor uz osnovne informacije koje im mogu pomoći prilikom ostvarivanja svojih prava u administraciji Gradske uprave i Policijskoj upravi Prijedor.

Cilj je da se ljudi koji dolaze i koji prolaze kroz naš grad tokom ljetnih praznika osjećaju bezbjedno jer Gradska uprava Prijedor i Policijska uprava Prijedor svakodnevno rade na tome.
Letak dobrodošlice mogu nalazi se u šalter salama Gradske uprave Prijedor i Policijske uprave Prijedor sa iskrenim željama dobrodošlice građanima iz dijaspore i gostima našeg grada.

Gradska Uprava