Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor organizovao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i rukovodstvom Omladinskog savjeta Republike Srpske u vezi izrade dokumenta Omladinska politika Grada Prijedor za period 2023-2027. godine.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za omladinu Branka Malešević, predstavnici Omladinskog savjeta Republike Srpske Dijana Gašić i Mladen Pjevčević, kao i samostalni stručni saradnik za omladinsku politiku i narodni poslanik Ognjen Vukojević.

Gradonačelnik Slobodan Javor je istakao da u ovoj sferi omladinske politike treba izraditi kvalitetan dokument, ali prije svega omogućiti realizaciju i provođenje aktivnosti koje će voditi ka postizanju primarnih ciljeva ovog dokumenta, putem podrške projekatima koji trebaju proisteći iz ove strategije.
“Odlazak mladih nije moguće spriječiti, ali ga je moguće znatno smanjiti i pronaći način, da se kroz adekvatnu omladinsku politiku i njeno provođenje stvore bolji uslovi za ostanak i povratak onih mladih, koji žele živjeti u svom gradu”, smatra Javor.

Pomoćnik ministra za omladinu Branka Malešević zahvalila se gradonačelniku Javoru na prepoznavanju važnosti Omladinskog savjeta Republike Srpske i Ministarstva porodice, omladine i sporta, te da je saradnja republičkih vlasti, Gradske uprave Prijedor i omladinskog sektora, primjer za sve lokalne zajednice kako i na koji način je potrebno saslušati i uvažiti potrebe mladih koje su prepoznate od strane njihovih zvaničnih predstavnika.

“Mladi odlaze zbog osjećaja zapostavljenosti i veoma je bitno pratiti trendove i njihove potrebe. Grad Prijedor u prethodnom periodu bez razloga je bio zapostavljen u smislu razvoja mladih i njihovog ostanka, a Prijedor kao regionalni centar sigurno zaslužuje veću podršku i ulaganje u mlade, zbog čega smo danas ovdje. Otvoreno je i pitanje nepostojanja resursnih centara za mlade u Republici Srpskoj, a za jedan od njih provodimo inicijativu da bude upravo u Prijedoru, kako bi mladi imali priliku edukovati se o opštim stvarima i o pisanju projekata, te iste provoditi i unapređivati svoj grad i regiju, ali i kako bi imali prostor za slobodno vrijeme i različite vidove okupljanja, iz čega proističe i njihova veća angažovanost i smanjivanje pasivnog pristupa okruženju, naglasila je Maleševićeva.

Samostalni stručni saradnik za omladinsku politiku i narodni poslanik Ognjen Vukojević, sa predstavnicima Savjeta usaglasio se da je ovo veliki iskorak kako za omladinsku politiku u cjelini, tako i za Grad Prijedor, te da će nedavno usvojena strategija Omladinska politika Republike Srpske za period 2022-2026. godine biti od velikog značaja kako bi po uzoru na istu, izradili i gradsku omladinsku politiku.

Grad Prijedor biće prvi grad u Republici Srpskoj koji je za konsultanta prilikom izrade ovog dokumenta, angažovao krovnu republičku organizaciju za mlade. Omladinski savjet Republike Srpske će uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta, Gradske uprave Prijedor, institucija Grada Prijedora, predstavnika lokalnih udruženja, sportskih klubova i škola, ali i kompetentnih pojedinaca iz društvenog života, izraditi strateški dokument za mlade, kao i pripadajući akcioni plan za naredni period, a ovim korakom označava se početak jedne nove saradnje i kvalitetnog pristupa u ukupnom poboljšanju položaja mladih u gradu Prijedoru, zaključeno je na sastanku.