Početna Vijesti Prijedor: Odbornici glasaju i podržavaju izvršenje budžeta i “aminuju” utrošak za namjene...

Prijedor: Odbornici glasaju i podržavaju izvršenje budžeta i “aminuju” utrošak za namjene koje im nisu poznate

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Učenicima Javne ustanove Centar “Sunce” dva dnevna obroka prijedorska gradska uprava plaća sa 1,65 KM.

Izjavio je ovo odbornik DF u Skupštini grada Prijedora, Mirsad Duratović tokom aktuelnog časa.

On je rekao da je ove podatke dobio od Gradske uprave u odgovoru na njegovo odborničko pitanje za koju namjenu je budžetski grant prevoz i ishrana djece koji iznosi 90.600 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Odgovorili su mi da je to novac za Javnu ustanovu Centar “Sunce” koji se bavi obrazovanjem djece i omladine ometene u razvoju. Prvo je pitanje zašto u budžetu nije jasno naznačeno za koga je ovaj novac? A druga stvar je zastrašujući podatak da se za devet mjeseci školske godine na ishranu učenika utroši 36.980 KM. To je 1,65 KM za doručak i ručak jednog učenika. Zar grad nema više novca za ishranu ove djece? – upitao je Duratović.

Naveo je da odbornici tokom galasanja nisu znali da je ova stavka namjenjena za ishranu 113 učenika sa smetnjama u razvoju djece koja pohađaju ustanovu “Sunca”.

– Bitno je da ima novca za četiri nova vozila ove godine i preko pola miliona maraka za proslave. Treba da nas je sram! – poručio je on.

Duratović je inače dobio odgovore na 22 odbornička pitanja koja je uputio Gradskoj upravi. Istakao je da odbornici glasaju i podržavaju izvršenje budžeta i “aminuju” utrošak za namjene koje im nisu poznate. Rekao je da je primjer toga i pozicija 27 koja se odnosi na ostale napomenute rashode u 2018. godini i iznosi 218.000 KM.

– To su vam kolege odbornici plaćanje stručnih ispita zaposlenih u gradskoj upravi, volenterima plaćanje po ugovoru o stručnom osposobljavanju  i čak 35 ugovora o djelu. Znate li da se u gradskoj upravi može preko ugovora o djelu zarađivati čak i po 155 KM dnevno ili u drugim slučajevima 1.700 do 2.200 KM mjesečno? – upitao je Duratović prisutne u skupštinskim klupama.

Naveo je da je novac iz budžeta namjenjen za udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata trošen nenamjenski jer su njime finansirana i udruženja koja se ne bave ovim pitanjem.

– Prekršen je i Zaključak ove Skupštine jer su tim novcem finansirana i udruženja koja se nalaze na listi o zabrani finansiranja organizacija koja se bave Bošnjačkim i Hrvatskim civilnim žrtvama – rekao je on.

Dodao je da je i nenamjenski trošena stavka od 62.500 KM za finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja.

– Nisam dobio potpun odgovor. Za osam organizacija je precizno naveden iznos dozančenog novca. Za devet organizacija naveden je kumulativan iznos od 25.000 KM. Među tih devet organizacija su i one koje imaju svoje posebne pozicije u budžetu, kao što je “Crveni krst”, zatim organizacija “Žene u umjetnosti” koja se finansira sa pozicije “Finansiranje KUD-ova” i Udruženje građana “Berek” za koje mi nije poznato da je humanitarno udruženje – rekao je Duratović.

Naveo je da gradska uprava nije izvršila Akt Skupštine o utrošku novca od nakanada za korištenje šuma, gdje je ostalo neutrošeno 241.731 KM. Takođe, gradska uprava nije izvršila ni akt Skupštine grada o utrošku naknade za korištenje voda, te ga je mijenjala bez prethodne saglasnosti Skupštine.

Jedno od njegovih pitanja na koje je dobio odgovor je i utrošak granta za mjesne zajednice koji nakon drugog rebalansa iznosi 50.000 KM.

– Utrošeno je 37.555 KM. Ukupno je 25 mjesnih zajednica dobilo manju ili veću pomoć. Ukupno je 80 odsto novca dato mjesnim zajednicama gdje je DNS dobio izbore. Novac iz ove stavke je dat i jednom KUD-u, a to je nenamjensko trošenje novca i podjela po stranačkoj liniji. Najinteresantniji trošak je opet napravila Mjesna zajednica Marićka u Krčmi kod Zoke koji iznosi 1.600 KM. U istoj Krčmi je je i 2016. godine potrošeno 1.250 KM – izjavio je Duratović.

Naveo je da mu je na pitanje o rashodima za stručne usluge medijske promocije grada odgovoreno da je 13 medijskih kuća finansirano sa 215.448 KM. Tako je BN TV iz budžeta garda dobila 84.000 KM, TV K3 iz Prnjavora 39.000 KM i lokalna TV 101 36.000 KM.

 

Srpskainfo