Bez struje dio Urija(oko nove dvorane), Dio Gašića naselja oko CD-a – do 9 do 11h.

Bez struje Rakelići-Tadići od 10 do 13h.

Šurkovac, Miska Glava, Donja Ravska, Gornji Volar od 9-14h.

Razlog isključenja redovno godišnje održavanje.