Početna Prijedorski region Prijedor među tri lokalne zajednice iz Republike Srpske u projektu “Pametni gradovi...

Prijedor među tri lokalne zajednice iz Republike Srpske u projektu “Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji”

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Saveza gradova i opština Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga, definisani su principi saradnje u cilju realizacije projekta “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u Bosni i Hercegovini”.

Cilj projekta je:
“Podizanje svijesti o značaju digitalne transformacije lokalnih samouprava i modernizacije usluga prema građanima i privredi uz korištenje digitalnih tehnologija.
“Razvijanje svjesnosti i razumijevanja u SOGRS o trendovima digitalne transformacije.
“Jačanje kapaciteta SOGRS u oblasti digitalne transformacije JLS u svrhu izgradnje posredničke uloge SOGRS prema svojim članicima i šire (SOGRS kao platforma za podršku članicama u smislu pružanja znanja, informacija i kontakata).
“Promocija Umrežavanje lokalnih samouprava zainteresovanih za tranziciju u pametni grad sa relevantnim organizacijama, institucijama i donatorima kroz Smart City Savjet koji će biti osnovan kao tijelo za umrežavanje i razmjenu iskustava na temu digitalne transfomacije JLS.

U projekat su uključene pilot jedinice lokalne samouprave: Zvornik, Pale i Prijedor.
Projekat traje do 31. oktobra 2023. godine.

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila