Grad Prijedor namijenio je u budžetu za ovu godinu 250.000 KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, a ovo davanje prvi je put uvedeno prošle godine.
Odlukom o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Prijedora predviđeno je učešće grada od po 100 KM mjesečno po djetetu.

Rješenje o pravu na sufinansiranje donosi Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku.

Cijena mjesečnog boravka u javnom vrtiću u Prijedoru je 150 KM, a u privatnom 290 KM.

Na inicijativu roditelja djece koja idu u privatni vrtić, u prvi rebalans budžeta grada za prošlu godinu uvrštena je prvi put stavka za subvencionisanje roditelja djece iz privatnog vrtića i ona je za posljednja četiri mjeseca iznosila 80.000 KM.

Kapacitet javnog vrtića je 450 mjesta i maksimalno je popunjen, a u planu je izgradnja novog vrtića u naselju Pećani s namjerom da se eliminišu liste čekanja za boravak u javnoj ustanovi, budući da godišnje oko 200 djece ostaje neupisano.

 

Srna / Prijedor24