Ukoliko odgovorno lice u nekom pravnom licu u postupku javne nabavke podnese ponudu sa lažnim podacima ili na temelju dogovora sa drugim privrednim subjektom ili dogovora sa ostalim ponuđačima, učešće na tenderu kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a ukoliko se to uradi na tenderima većim od milion KM, počinilac će biti kažnjen zatvorom od jedne do deset godina.

Ovo je suština prijedloga izmjena Krivičnog zakona koje je Agencija za javne nabavke BiH uputila Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH.

Takođe, Agencija predlaže i da se službena i odgovorna osoba u ugovornom organu koja tokom javne nabavke pogoduje ili da nalog drugom licu da pogoduje jednom od privrednih subjekata ili prilagođava uslove javne nabavke, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ukoliko je vrijednost tendera ili šteta koja nastane veća od milion KM, službena i odgovorna osoba biće kažnjena zatvorom od jedne do deset godina i kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Obrazlažući svoje prijedloge izmjena Krivičnog zakona u Agenciji za javne nabavke navode da je evidentno da u praksi ima dostavljanja lažnih podataka, zatim podjele tržišta i fiktivnih ponuda.

Ističu da ponuđači međusobno sklapaju dogovore i fingiraju konkurse za dobijanje ugovora, ali i dogovaraju sniženje cijena, čime druge ponuđače izguruju iz postupka javne nabavke.