Prezentacija elaborata bezbjednosti saobraćaja u zoni OŠ “Petar Kočić”

Put ođ škole đo kuće nije uvijek bezbjedan kada je u pitanju saobraćaj. Kako bi se bezbjednost učenika povećala, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Sprske ugledala se na pozitivne primjere iz Srbije i Slovenije. Tamo se već godina izrađuju elaborati bezbjednosti u školama, što je dobar način da se unaprijedi bezbjednost saobraćaja.

Prvi takav elaborat uradili smo za Oš “Petar Kočić”, a drugi je u pripremi za OŠ “Sveti Sava” u Banjaluci. Na ovaj način želimo pokazati da možemo sistemski rješavati problem bezbjednosti saobraćaja u zoni škola – rekao je Milija Radović direktor Agencije.

On je naglasio đa će se Agencija zalagati da elaborati bezbjednosti školskih puteva postanu zakonska obaveza, a sve u cilju umanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda u zoni škole. Ovim radom sistematično je ukazano na sve potencijalane rizike, a direktor škole Gorana Bosančić, izrazila je očekivanje da će nadležni imati u vidu sve ono što su čuli na prezentaciji.

Nadamo se da će ovaj sastanak, na kojem su bili predstavnici gradske uprave, Auto-moto sveza RS i policije, izroditi neke konkretne mjere, kojima ćemo poboljšati bezbjednost učenika pri dolasku u školu – navela je Bosančićeva.

U izradi elaborata vršeno je anketiranje roditelja, analiza saobraćajnih nezgoda, kao i stanja saobraćajne infrastrukture. Na osnovu toga, date su preporuke nadležnima za dalje korake, kako bi se smanjlili rizici koji prate đake na putu do škole. Ove godine planirano je da se ovakvi elaborati urade za pet škola širom RS.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila