Početna Vijesti Prevoznici ogorčeni stanjem na graničnim prelazima u BiH, bez toaleta i vode...

Prevoznici ogorčeni stanjem na graničnim prelazima u BiH, bez toaleta i vode za piće

Prevoznici upozoravaju na, kako kažu, katastrofalno stanje na dobrom dijelu bh. graničnih prelaza pa su tako vozači prinuđeni da dane, dok čekaju neophodne procedure, provode bez toaleta i vode za piće, tako da se snalaze na razne načine.

Kakvi su ovi prelazi, najbolje ilustruje podatak iz Prednacrta programa rada Granične policije BiH za 2022. godinu, gdje je navedeno da samo 24 odsto graničnih prelaza u BiH zadovoljava standarde i uslove izgradnje i opremanja u skladu sa Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza.

“Neadekvatno stanje infrastrukture (oprema i objekti) u pogledu ispunjavanja minimalnih standarda izgrađenosti i opremanja graničnih prelaza utiču na otežano izvršavanje poslova graničnih provjera (nepostojanje odgovarajućih saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, kontrolnih kabina, prostorija za zadržavanje, prostorija za detaljne granične provjere itd.)”, navodi se u pomenutom prednacrtu.

Da je stanje na graničnim prelazima takvo da podsjećaju na kameno doba, ocjenjuje Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS.

“Frekventni granični prelazi, kao što su Rača, Gradiška, Izačić i Šamac, u najlošijem su, katastrofalnom stanju. Ako uzmete samo u obzir da na graničnim prelazima nema pitke vode te da ne rade mokri čvorovi, sve je jasno”, rekao je Grbić u izjavi za “Nezavisne novine”.

On podsjeća da su ogromna sredstva uložena u novoizgrađene objekte za granični prelaz u Gradišci, ali, tu je, kako tvrdi, trenutno takvo smetljište kao da ste, kako kaže, došli na deponiju u Ramićima.

“Vi u zemlji EU uđete u fabriku, brzo završite utovar, dođete na kapiju firme i u koverti vas čekaju kompletni dokumenti do granice BiH. Kad dođete na naše granične prelaze, odnosno carinske terminale, tad tek nastaju muke – čekate jedan, dva ili tri dana, i to u uslovima koji su više nego katastrofalni. Ovih dana smo svjedoci koje su to bile paklene vrućine. A nemate toalet. Izvinjavam se, ali ja moram da kažem – vozači su prinuđeni da vrše fiziološke potrebe iza šlepa”, kaže Grbić.

Recimo, kako je dodao, na Rači postoji bunar gdje se voda crpi iz zemlje, a kada otvorite vrata, vidjećete, tvrdi, uginule miševe.

“Iza hangara za pregled robe ne možete prići nego u ribarskim čizmama od posljedica fizioloških potreba koje su vozači morali tu da izvrše”, tvrdi Grbić.

Prevoznici su na ovu problematiku, kako kažu, niz puta ukazali institucijama, uključujući i Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Da je situacija daleko od idealne, može se zaključiti i iz odgovora koje su “Nezavisne novine” juče dobile iz UIO BiH.

Recimo, podsjećaju da je izgrađen novi granični prelaz Gradiška, koji, tvrde, ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza, ali još nije u funkciji jer se čeka izgradnja mosta.

Osim toga, kada su, recimo, u pitanju granični prelazi za međunarodni cestovni saobraćaj putnika između BiH i Hrvatske, tu spadaju Kostajnica – Hrvatska Kostajnica, Novi Grad – Dvor, Ripač – Užljebić, Prisika – Aržano, Orahovlje – Orah, Crveni Grm – Mali Prolog, Zvirići – Prud, Doljani – Metković i Trebimlja – Čepikuće.

“Međunarodni granični prelazi Kostajnica, Novi Grad i Užljebić ispunjavaju minimalne uslove za rad, dok ostali granični prelazi nemaju ni minimum uslova propisanih Pravilnikom”, priznaju iz UIO BiH.

Problemi su evidentni i kada govorimo o stalnim graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između BiH i Hrvatske, kojih je ukupno 20.

“Infrastruktura na graničnim prelazima za pogranični saobraćaj ne ispunjava uslove iz Pravilnika. Problemi su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, neobezbijeđenost napajanja električnom energijom te loša saobraćajna infrastruktura. Smještaj uposlenika je u kontejnerima koji su u lošem stanju i neuslovni su”, ističu iz UIO BiH.

Na granici sa Crnom Gorom BiH ima pet graničnih prelaza za međunarodni cestovni, robni i putnički saobraćaj.

“Granični prelazi Deleuša, Klobuk i Zupci ispunjavaju uslove iz gorenavednog pravilnika, ostali granični prelazi nemaju ni minimum predviđen ovim pravilnikom”, kažu iz UIO BiH za “Nezavisne novine”.

Kada su u pitanju granični prelazi između BiH i Srbije, situacija je takođe šarolika – neki ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom, dok ostali granični prelazi ne ispunjavaju ni minimum uslova.

ASHA prodaja vozila