Javna preduzeća za vodosnabdjevanje u Republici Srpskoj su prošle godine napravili veće gubitke po osnovu nefakturisane vode, nego što su bili prije sedam godina, iako je Strategijom integralnog upravljanja vodama RS predviđeno da se gubici drastično smanje.

Nadležni nisu sproveli potrebne aktivnosti na formiranju ekonomske cijene vode, pitanja vlasništva nad imovinom koju koriste vodovodi u RS nisu u potpunosti riješena, ali sve to nije uticalo na mišljenje republičkih revizora da izraze zadovoljstvo „rezultatima“ koja su ostvarila javna preduzeća proteklih godina.

Glavna služba za reviziju Republike Srpske u svom naknadnom pregledu o provođenju preporuka iz “Izvještaja o upravljanju vodovodnim sistemima” zaključuje da su nadležne institucije i vodovodi „donijeli akcione planove“ i „preduzimali određene mjere“, bez obzira što gubici, ne da nisu smanjeni, nego su još i veći nego kad je Strategija usvojena.

Gubici po osnovu nefakturisane vode su u 2014. godini iznosili 42,01 odsto i plan je bio da se smanje na ispod 30 odsto.

Umjesto toga, prema najnovijem nalazu revizora, ti gubici su u prošloj godini povećani i to na 42,62 odsto. To znači da skoro polovinu vode koje vodovodi „upumpaju“ u cijevi, do mjernog sata „nestane“, odnosno ukrade ili su sekundardni vodovodi u tolikom lošem stanju da voda otiče u zemlju.

 „Iako je procenat nefakturisane vode u odnosu na 2014. godinu neznatno povećan, na nivou posmatrana četiri vodovodna preduzeća došlo je do određenih poboljšanja u procentu nefakturisane vode“, pravdaju revizori neostvarene planove vodovoda i nadležnih institucija.

Ni preporuka kojom je definisano da bi vodovodna preduzeća trebala da izvrše reorganizaciju i formiranje ekonomske cijene vode u cilju uspješnijeg upravljanja vodovodnim sistemima, uopšte nije provedena.

Duduković: Svako smanjenje gubitaka dobrodošlo 

Vršilac dužnosti direktora “Vodovoda” Banjaluka Predrag Duduković istakao je u izjavi za CAPITAL da su gubici vode u ovom preduzeću u 2020. godini, prema izvještaju prethodne uprave iznosili oko 38 odsto.

“Svi ti gubici oko 30 odsto nisu zabrinjavajući. Gubitak u našem vodovodu je ipak preko 30 odsto, i treba raditi na njegovom smanjivanju jer samim smanjivanjem gubitaka dolazi do uštede električne energije, uštede u ljudskim resursima kao i u ostalim materijalima za proizvodnju vode”, istakao je Duduković, te dodao da je svako smanjenje gubitaka dobrodošlo.

Dodaje da je u banjalučkom vodovodu već napravljen akcioni plan, te da su određeni rezultati odmah postignuti.

„Mapirali smo jednu zonu i izvršili provjeru gubitaka u toj zoni. Na početku mjerenja gubici su bili 52 odsto, otklanjanjem određenih kvarova došli smo do gubitaka od 28 odsto“, kazao je Duduković.

Kako naglašava, dalji plan podrazumijeva i dalje mapiranje zona, kao i nabavku nove savremene opreme za lociranje kvarova.

capital.ba