Početna Prijedorski region Predavanje na temu prevencije vršnjačkog nasilja

Predavanje na temu prevencije vršnjačkog nasilja

Realizujući kampanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom „Stop vršnjačkom nasilju“ policijski službenici Policijske uprave Prijedor danas su u Srednjoškolskom centru u Prijedoru održali predavanja za učenike drugog razreda na temu prevencije vršnjačkog nasilja.

Predavanja su održana u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje Doma zdravlja Prijedor i drugim subjektima koji se bave prevencijom vršnjačkog nasilja.
Imajući u vidu starosnu kategoriju izvršioca i žrtve odnosno činjenicu da je vršnjačko nasilje zastupljeno kod maloljetnika, edukativna predavanja imaju za cilj upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja i pojavnim oblicima, kao i posljedicama koje vršnjačko nasilje ostavlja na žrtvu. Kroz edukativna predavanja ističe se značaj blagovremenog otkrivanja vršnjačkog nasilja koje može biti fizičko, psihičko, emocionalno, seksualno, socijalno i digitalno nasilje, a edukacijom učenika i roditelja jača se povjerenje škola, roditelja i djece, sa ciljem zajedničkog djelovanja na sprečavanju vršnjačkog nasilja.

U okviru provođenja kampanje u periodu od 15. novembra do 05. decembra edukativna predavanja se realizuju u osnovnim i srednjim školama na području operativne nadležnosti Policijske uprave Prijedor.

Na području Policijske uprave Prijedor u toku ove godine evidentirana su tri krivična djela koja se svrstavaju u kategoriju vršnjačkog nasilja. U dva slučaja radi se o krivičnom djelu „Tjelesna povreda“, dok se u jednom slučaju radi o krivičnom djelu „Teška tjelesna povreda“.