Kancelariji za pružanje pravne pomoći u Gradskoj upravi Prijedor od početka godine do danas se obratilo za pomoć 1. 622 građanina  , a pravo na   pravnu pomoć imaju građani  – isključivo fizička lica sa prebivalištem na području Grada Prijedora. Pravna pomoć se pruža u usmenom i pismenom obliku. U usmenom obliku su besplatni, a u pismenom obliku se naplaćuju u skladu sa tarifom gradske administrativne takse i iznosi od 5 do 50 konvetibilnih maraka. U ovoj Kancelariji navode da pismena pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka među kojima  su najbrojnije žalbe na rješenja i tužbe za razvod braka , starateljstva i izdržavanja.

Zorica Bilbija, samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći navodi da su plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći oslobođeni  korisnici stalne socijalne pomoći, lica pod starateljstvom., invalidna lica, korisnici najnižih starosnih penzija iz RS i BiH zatim birci VRS, RVI, civilne žrtve rata, porodice poginulih i nestalih boraca i to u predmetima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

„Najčešća pitanja se odnose na zaštitu prava iz oblasti porodičnog zakona, zakona o socijalnoj zaštiti, zakona o zdravstvenom osiguranju, zakona o penziijskom invalidskom osiguranju zakona o radu i zakona o stvarnim pravima“, navodi Bilbija.

Pri Ministarstvu pravde RS djeluje Centar za  pružanje besplatne pravne pomoći kojim se građani Prijedora mogu obratiti svakog prvog petka u mjesecu od 11 h.

Kozarski