Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravnica Alma Čolo i nekadašnja dugogodišnja članica Stranke demokratske akcije komentarisala je optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika RS-a Miloša Lukića. Smatra da optužnica nije dovoljno dobro i da neće rezultirati odgovarajućom kaznom.

Ona upozorava na to da će Dodik i novoimenovani direktor, koji su optuženi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, dobiti značajnu manju kaznu nego da budu osuđeni zbog napada na ustavni poredak.

“Naime, umjesto optužbe za krivično djelo ‘Napad na ustavni poredak’ iz člana 156. KZ BiH Dodik i Lukić su optuženi za krivično djelo iz člana 203.a KZ BiH ‘Neizvršavanje odluka visokog predstavnika’. Za krivično djelo ‘Napad na ustavni poredak’ propisana je kazna zatvora najmanje pet godina, a za ‘Neizvršavanje odluka visokog predstavnika’ kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina”, rekla je ona.

Međutim, mnogi pravnici ističu i da bi napad na ustavni poredak bilo teško dokazati. Ona je kroz nekoliko primjera objasnila zašto smatra da Dodikovo i Lukićevo ponašanje s pravne strane jeste potvrda provedenog krivičnog djela “Napad na ustavni poredak”.

Prvo je postavila nekoliko pitanja, na koja je kasnije i odgovorila.

“Ima li u radnjama Milorada Dodika elemenata krivičnog djela ‘Napad na ustavni poredak’ za koje Zakon propisuje najmanju kaznu od pet godina zatvora, što znači da je moguće izricanje kazne i do 20 godina zatvora, a za najteže oblike ovog djela se može izreći i kazna dugotrajnog zatvora. Je li donošenje Zakona kojim se propisuje da se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske dok Parlamentarna skupština BiH ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH krivično djelo, ili je to samo neustavna aktivnost entitetskog zakonodavnog organa? Može li Narodna skupština Republike Srpske donositi propise kojima suspenduje pojedine odredbe Ustava Bosne i Hercegovine?”, upitala je.

Propisima je objasnila šta su tačno prekršili.

“Članom III/3. b) Ustava Bosne i Hercegovine propisano je da: b) Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Član VI/5. Ustava BiH propisuje da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. Da li je NS RS prilikom donošenja ovog zakona postupila protivno ovim odredbama Ustava? Odgovor je da. Znači postupila je protivpravno, odnosno protivustavno. Da li je suspenzija odluka Ustavnog suda na teritoriji entiteta RS protivpravan čin? Nesumnjivo da jeste, jer su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine i za sve njene administrativne nivoe vlasti. Je li potpisivanje Ukaza o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegova objava u Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 60/23 protivpravan čin? Nesumnjivo da jeste”, obrazložila je ona.

Na kraju je naglasila da sve navedeno nije samo postupanje protivno odluci visokog predstavnika, nego da je to definitivno ujedno i izvršenje krivičnog djela “Napad na ustavni poredak”,

“Na protivpravan način pokušava se promijeniti ustavni poredak Bosne i Hercegovine na način da se odluke najviše sudske instance utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine ne primjenjuju i ne izvršavaju na teritoriji entiteta RS”, zaključila je.