Početna Vijesti Poziv sudova za rješavanje spora sudskom nagodbom

Poziv sudova za rješavanje spora sudskom nagodbom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da od ponedjeljka, 13. maja, do 24. maja riješe svoj predmet sudskom nagodbom u skraćenom postupku.

U sudovima u BiH će se u navedenom periodu, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH održavati sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, saopšteno je iz VSTS.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaključivanjem sporazuma, i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, a izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka.

Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Zainteresovena stranke koje žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Organizovanjem sedmica sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova.

VSTS podsjeća stranke da sudsku nagodbu mogu sklopiti svakog radnog dana, nezavisno o vremenu održavanja sedmica sudske nagodbe u sudovima.

(Nezavisne)

ASHA prodaja vozila