Prijedorski Centar “Sunce” objavio je danas javni poziv roditeljima i starateljima da prijave djecu sa smetnjama u razvoju za učešće u pripremnom programu pred polazak u školu. Pripremni program trajaće od 1. marta do 31. maja iduće godine, svakog radnog dana po tri sata, a izvodiće ga defektolog određenog usmjerenja prema potrebama i vrsti smetnje u razvoju, gdje se, u skladu sa individualnim potrebama, dijete može uključiti u tretmane logopeda, senzornog integratora, reedukatora psihomotorike, fizioterapeuta, psihologa, pedagoga i socijalnog radnika.

Program se organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.

Poziv je otvoren do 17. novembra, prijave se mogu obaviti u prostorijama Centra “Sunce”, a potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih djeteta i nalaz i mišljenje prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Centar “Sunce” Prijedor se bavi predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, osnovnim i srednjim obrazovanjem, vaspitanjem i radnim osposobljavanjem djece i omladine sa lakšim, umjerenim i težim oštećenjem intelektualnog funkcionisanja, višestrukim smetanjama ili pervazivnim razvojnim poremećajima.

Srna / Prijedor24