Početna BiH Potrošnja u zdravstvu raste, ulaganja u prevencija i dalje mizerna

Potrošnja u zdravstvu raste, ulaganja u prevencija i dalje mizerna

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupna potrošnja u zdravstvu u 2018. godine u Srpskoj je iznosila preko 1,19 milijardi KM, od čega 848 miliona u javnom, a skoro 345,9 miliona u privatnom sektoru.

U pomenutom periodu, najveći je bio trošak za liječenje – 646,1 milion i za medicinska sredstva – 272,3 miliona maraka, dok je trošak za preventivnu zdravstvenu zaštitu iznosio 29,3 miliona KM, što je samo 2,45 odsto ukupne potrošnje u zdravstvu.

Podaci Zavoda za statistiku RS pokazuju da je ukupna potrošnja u zdravstvu u RS tokom 2018, u odnosu na 2017. godinu povećana za 121,4 miliona ili za 11,3 odsto, a po stanovniku je sa 903 porasla na 961 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovom periodu, investicije u zdravstvu su sa 31,6 miliona povećane na 90,7 miliona KM, dok je trošak za liječenje povećan za 7,9 odsto, a trošak za medicinska sredstva 5,2 odsto.

S druge strane, trošak za preventivnu zdravstvenu zaštitu takođe je povećan, ali tek za 394.000 KM ili za svega 1,36 odsto.

 

 

 

U posljednjem izvještaju revizije učinka “Prevencija malignih oboljenja” navodi se da je nesporno da je uvođenje novih dijagnostičkih aparata i procedura uticalo na povećanje troškove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

“Takođe, nesporno je i da su troškovi lijekova mogli rasti usljed proširenja liste ili povećanja cijena. Ipak, rast troškova viših nivoa zdravstvene zaštite i povećanje potrošnje lijekova skoro pet puta za 15 godina je jedan od pokazatelja slabosti u sistemu sprovođenja preventivnih pregleda i oboljelosti stanovništva”, navodi se u ovom izvještaju.

Tokom predstudijskog istraživanja, revizorski tim se uvjerio da se pregledi namijenjeni ranom otkrivanju malignih oboljenja u RS sprovode, ali na način koji je nedovoljan za značajnije rezultate.

“Prije svega, broj pacijenata obuhvaćenih preventivnim pregledima je mali, a njihov odabir se vrši uglavnom na oportuni način, odnosno kod pacijenata koji se jave doktoru iz drugih razloga. Na taj način prevenciji se pristupa pasivno, te i nije moguće očekivati da se postignu značajniji rezultati”, stoji u izvještaju.

Predmet ove revizije učinka bilo je sprovođenje mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja, kao dio preventivnih aktivnosti koje se sprovode s ciljem smanjenja broja oboljelih i posljedica ovih oboljenja.

ASHA prodaja vozila