Početna Prijedorski region Potrebni volonteri u Udruženju Bosanski kulturni centar u Prijedoru

Potrebni volonteri u Udruženju Bosanski kulturni centar u Prijedoru

Pozivaju se mladi od 17 – 35 godina za volontiranje u Udruženju Bosanski kulturni centar u Prijedoru.

Volontiranje će se provoditi u područjima registrovane djelatnosti udruženja iz područja kulture, umjetnosti i obrazovanja. Više o aktivnostima i programima udruženja možete vidjeti na web stranici www.bkc-prijedor.ba ili FB: https://www.facebook.com/BKCuPrijedoru .

Volntiranje može da bude obavljeno na jedan od sljedećih načina:

 • U kancelariji sjedišta Udruženja u Prijedoru,
 • Rad od kuće, i
 • Terenske aktivnosti.

Trajanje vremena volontiranja (dužina volonterskog staža), način volontiranja i ostali detalji će biti ugovoreni za svaki pojedinačan zahtjev.

Po obavljenom volontiranju udruženje će izdati odgovarajuću javnu ispravu (uvjerenje) sa podacima o završenom volonterskom stažu kandidata.

Naknada za rad volontera je besplatna, osim u slučajevima plaćanja troškova naknade volonterima za obavljanje direktne aktivnosti (troškovi telefona, interneta, goriva za automobil, hrana i piće, repromaterijal i slično).

Opšti uslovi – kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • Državljanstvo: državljani Bosne i Hercegovine ili drugih država (dijaspora uključena),
 • Starosna dob: 17-35 godina, i
 • Da imaju aktivan status učenika ili studenta: učenici srednjih škola, studenti visokoškolskih ustanova, ili
 • Da su stekli formalnu stručnu spremu: srednja stručna sprema ili završen studij prvog, drugog i/ili trećeg ciklusa po Bolonjskom ciklusu,

Posebni uslovi – kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • Da aktivno poznaju engleski jezik,
 • Da aktivno poznaju rad na računaru (MS Office, email, internet),
 • Da imaju izražene komunikacijske vještine,
 • Da su spremni za timski rad i učenje.

Kandidati koji se prijavljuju trebaju dostaviti sljedeće:

 • Biografiju (CV), i
 • Motivaciono pismo.

Prijave se dostavljaju na email adresu: info@bkc-prijedor.ba

Poziv za volontiranje je otvoren od 01.09.2021. do 30.10.2021.

ASHA prodaja vozila