Nešto više od godinu dana, potpredsjednik Skupštine opštine Bosanska Dubica Spahić Jasmin pokrenuo je inicijativu nabavke sanitetskog vozila za Dom zdravlja i 2 EKG aparata, a vrijednost projekta je 65 hiljada EUR. Opština Bosanska Dubica je preuzela obavezu kod nabavke vozila , da plati troškove PDV-a oko 25 hiljada KM. Ugovor je potpisao direktor Dom zdravlja dr.Vladimir Babić.

“Ovo je velika podrška Vlade i naroda Japana Bosni i Hercegovini kroz ovakav vid pomoći koji zasigurno mnogo znači za građane i pacijente. Nabavka sanitetskog vozila za Dom zdravlja koji olakšati brži i lakši transport pacijenta do prve bliže Bolnice. Hvala Vladi Japana na ukazanoj podršci kroz ovaj projekta, te se nadamo da će naša SARADNJA biti nastavljena kroz druge aktivnosti za dobrobit zajednice i društva.”-kazao je potpredsjednik Spahić.

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GAGP)”, Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti. Od 1996 godine preko 200 projekta u ukupnom iznosu od više od 17 miliona EUR ili 33 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama i stanovništvu direktno, s ciljem zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba.

U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili nevladinim organizacijama, koje sprovode relativno male projekte.