Početna BiH Poslanici NSRS izglasali povećanje plata za pet posto radnicima u javnom sektoru

Poslanici NSRS izglasali povećanje plata za pet posto radnicima u javnom sektoru

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas set zakona o izmjenama zakona o platama kojim će od naredne godine biti povećane plate za pet odsto svim zaposlenim u javnom sektoru kojima je plata manja od prosječne koja iznosi 1.211 KM.

Po hitnom postupku, poslanici su usvojili Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS, Zakon o platama zaposlenih u javnim službama RS, Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda RS, te Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u RS.

Usvojeni su i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture RS, Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, te Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa RS.

Ministrica finansija RS Zora Vidović rekla je u završnoj riječi o usvojenom setu zakona o izmjenama zakona o platama u javnom sektoru, da je RS tokom godine usmjeravala prihode prema stanovništvu da bi bili suzbijeni negativni efekti inflacije.

Preostale tačke dnevnog reda Pete posebne sjednice:

Prijedlog zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;

Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku;
Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Medicinski kompleks Banja Luka“(FIN° 91.071);
Prijedlog zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;
Prijedlog zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj;
Prijedlog Porodičnog zakona;
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu;
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;
Izbor i imenovanja.

Kolegijum NSRS odlučio je da se vodi objedinjena rasprava i o tačkama Dnevnog reda od 9. do 12, a poslanici će se izjasniti i o tačkama od 13. do 16. odmah nakon rasprave.